Ga naar de inhoud
  • Firmware bijwerken

    Geachte klant, momenteel worden sommige Monsieur Cuisine van een firmware update voorzien.

    Let op: Na een succesvolle installatie moet het Wi-Fi-wachtwoord eenmalig opnieuw worden ingevoerd.

    Daarna kunt u meteen alle geweldige functies gebruiken en weer heerlijke recepten koken.

FAQ’s over de Monsieur Cuisine connect

Hier krijg je antwoorden op de meestgestelde vragen:

Werk de software bij. Hoe je dit doet, vind je onder het punt: ‘Hoe werk ik de software van de MC connect bij?’ dan wel ‘Hoe neem ik de MC connect in gebruik?’.

1. Onjuiste logingegevens Controleer de schrijfwijze van je e-mailadres en je wachtwoord.

2. Software niet actueel Lees hiertoe het antwoord op de vraag: ‘Hoe werk ik de software van de MC connect bij?

Ga als volgt te werk om de software van de MC connect bij te werken:

- Ga naar ‘Instellingen’ (rechtsboven) en tip bij het punt ‘Over ...’ op ‘Openen’.

- De update start onmiddellijk. Zo niet, scrol dan naar beneden en selecteer ‘Zoeken naar updates’.

- Gedurende de update-download gaat het apparaat niet in de automatische ruststand.

Na de succesvolle download installeert het apparaat de update automatisch op de achtergrond (max. 30 min.). Schakel het apparaat nu niet uit en gebruik het evenmin. Na de installatie volgt een automatische herstart, wat wordt weergegeven door een geluidssignaal.

Om gebruik te kunnen maken van alle functies van het apparaat, moet je de software voor de eerste ingebruikname bijwerken.

 

- Schakel de Monsieur Cuisine connect in met de schakelaar aan de zijkant van het apparaat.

- Selecteer de taal. Lees de privacyverklaring en tip op ‘Ja, ik heb de privacyverklaring gelezen’.

- Tip op ‘Verder’, selecteer je wifi in de lijst, voer je wachtwoord in en tip op ‘Verbinden’.

- Tip op ‘Verder’, lees de akkoordverklaring en selecteer ‘JA’ of ‘NEE’.

- Tip in het volgende venster ‘Bestaand account gebruiken’ of ‘Registreren, nieuw account’ op ‘Overslaan’.

- Sla de tutorial erop na of sla dit over door op de ‘X’ rechtsboven te tippen.

- Ga naar ‘Instellingen’ (rechtsboven) en tip daar bij het punt ‘Over ...’ op ‘Openen’.

- De update start automatisch. Zo niet, scrol dan naar beneden en selecteer ‘Zoeken naar updates’.

- Gedurende de update-download gaat het apparaat niet in de automatische ruststand.

- Na de succesvolle download installeert het apparaat de update automatisch op de achtergrond (max. 30 min.).

- Schakel het apparaat nu niet uit en gebruik het evenmin. Na de installatie volgt een automatische herstart, wat wordt weergegeven door een geluidssignaal.

- Tip op ‘Ja, ik heb de privacyverklaring gelezen’ en vervolgens op ‘Verder’.

- Tip op ‘Verder’, lees de akkoordverklaring en selecteer ‘JA’ of ‘NEE’. - Meld je nu aan bij je gebruikersaccount of registreer je nu.

Zo kun je je op het apparaat aanmelden met behulp van je gebruikersaccount en ontvang je automatisch de nieuwste software-updates.

Controleer eerst of er een wifi-verbinding bestaat. Als dit het geval is en je toch niet kunt inloggen, werk dan eerst de software bij:

- Ga naar Instellingen (rechtsboven) en tik daarin op ‘Over’.

- Scrol vervolgens helemaal naar onderen en tik op: ‘Naar updates zoeken’. Vervolgens wordt de update-voortgang weergegeven. Het apparaat gaat kort in de ruststand en start vervolgens opnieuw.

De update vergt enige tijd – schakel het apparaat niet uit! Als er nog geen update beschikbaar is, probeer het dan na een uur of nog iets later opnieuw. Daarna moet je probleemloos kunnen inloggen.

Nadere uitleg hierover geven de tutorials onder 'Instellingen'. (Zie ook Gebruiksaanwijzing, Mixkom gebruiken -> Mixkom plaatsen en deksel van de mixkom plaatsen.)

Na het inschakelen bepaalt de MC connect automatisch of er een nieuwe softwareversie beschikbaar is. Als je de software handmatig wilt bijwerken, ga dan als volgt te werk:

- Ga naar Instellingen (rechtsboven) en tik daarin op…

- Scrol vervolgens helemaal naar onderen en tik op: Naar updates zoeken. Vervolgens wordt de update-voortgang weergegeven. Het apparaat gaat kort in de ruststand en start vervolgens opnieuw.

De update vergt enige tijd – schakel het apparaat niet uit! Als er nog geen update beschikbaar is, probeer het dan na een uur of nog iets later opnieuw.

Tip op het symbool van de automatische programma’s op het scherm om alle automatische programma’s weer te geven. Nadere uitleg hierover geven de tutorials onder 'Instellingen'. 

Nadere uitleg hierover geven de tutorials onder 'Instellingen'. (Zie ook Gebruiksaanwijzing, Weegschaal -> Snel wegen en wegen met de tarrafunctie.)

Er gaat niets boven veiligheid. Het deksel moet vergrendeld zijn zodat er tijdens het mixen geen hete vloeistoffen vrijkomen (gevaar van brandletsel). Als het deksel niet op de juiste manier is vergrendeld, verschijnt er een overeenkomstige melding op het scherm. Dan kan het apparaat niet worden gestart of wordt het bereidingsproces gestopt.

Controleer of de mixkom wel op de juiste wijze is geplaatst. Het symbool op de mixkom moet naar voren wijzen (zie Gebruiksaanwijzing, Mixkom gebruiken -> Mixkom plaatsen). De pinnetjes aan de onderkant van de mixkom moeten in de daarvoor bedoelde openingen in het apparaat passen.

Controleer of de stekker (goed) in het stopcontact zit. Druk daarna op de AAN/UIT-schakelaar aan de rechterkant van het apparaat.

Bij een temperatuurinstelling van meer dan 37 °C is stand 3 de maximale snelheid.

Deze functie biedt de mogelijkheid om via de vulopening ingrediënten toe te voegen, zonder het automatische programma of de ingestelde functie te onderbreken.

De verwerking van sterk afgevend voedsel zoals wortels, broccoli, pompoen, kerrie, kurkuma, bietjes enz. kan verkleuring van het deksel veroorzaken. Dit is geen materiaalfout en is evenmin schadelijk voor de gezondheid. Een dergelijke verkleuring valt te voorkomen door het deksel aan de binnenkant dun met olie in te wrijven. Is het deksel al verkleurd, wrijf het dan voor de reiniging in met olie, aangezien veel natuurlijke kleurstoffen vetoplosbaar zijn. Mocht er sprake zijn van sterke verkleuring, leg het deksel dan een poosje in de zon. Zo neemt de verkleuring na verloop van tijd af.

Als het apparaat op hoge snelheid draait, bijv. voor het maken van een stevig deeg, veroorzaakt de motor warmte en die heeft op zijn beurt een geurtje. Dit is geen reden tot bezorgdheid, aangezien dit luchtje volledig onschadelijk is! Laat het apparaat in zo’n geval ongeveer 30 minuten afkoelen voor je het weer in gebruik neemt.

Om een optimale mixverhouding te bereiken, loopt de motor in de lagere standen onregelmatig. Dit is bij alle automatische programma’s zo ingesteld. Laat het apparaat in geval van overbelasting ongeveer 30 minuten afkoelen voor je het weer in gebruik neemt.

Controleer of het deksel op de juiste wijze is vergrendeld. Als de afdichting van het deksel of die onder het mes ontbreekt, kan er vloeistof vrijkomen. Plaats de afdichtingen op de juiste wijze. Een beschadigde afdichting moet worden vervangen. Gebruik het apparaat in dit geval niet!

Zet voor het uitschakelen van het apparaat de AAN/UIT-schakelaar aan de rechterkant van het apparaat op 0. Om het apparaat volledig los te koppelen van het stroomnet dient de stekker uit het stopcontact te worden getrokken.

Dit gebeurt om stroom te besparen. Is de Monsieur Cuisine connect niet in gebruik, dan gaat het apparaat automatisch in de stand-bystand. Dit wordt vooraf aangekondigd op het scherm. Het apparaat verbruikt zo nog maar 1 watt, maar kan wel op elk gewenst moment weer in gebruik worden genomen.

Druk gewoon de draaiknop in om je Monsieur Cuisine connect weer terug te halen uit de stand-by- of slaapstand.

Controleer of het stoominzetstuk goed is geplaatst en de functie stoomgaren is ingeschakeld. Selecteer de functie via het bijbehorende automatische programma en druk vervolgens op START (zie Gebruiksaanwijzing, Stoomgaren). Eerst vindt een opwarmfase van 10 minuten plaats zodat het apparaat de vereiste temperatuur bereikt. Pas daarna volgt het eigenlijke stoomproces. Controleer of de mixkom voldoende vloeistof bevat.

Deze functie werkt als volgt: tip het symbool TURBO op de touchscreen aan en houd het enkele seconden ingedrukt. Het apparaat stopt meteen zodra je het symbool loslaat. Herhaal dit proces voor het geval de inhoud van de mixkom nog niet de gewenste consistentie heeft.

De functie TURBO functioneert alleen als:

het apparaat is gestart;

geen automatisch programma geselecteerd is;

de temperatuur in de mixkom lager is dan 60 °C.

Behalve het basisapparaat mogen alle onderdelen worden gereinigd in de vaatwasmachine.
Verwijder wel eerst het mes uit de mixkom en ook de afdichtingen en leg deze apart in de vaatwasmachine. 

Door je aan te melden bij het apparaat d.m.v. een gebruikersaccount kun je favoriete recepten (Favorieten) downloaden, andere recepten toevoegen en nieuwe recepten van ons Monsieur Cuisine-kookteam ontvangen.

Updates zijn nodig om de software van het apparaat steeds actueel te houden. Alleen op deze manier profiteer je van alle verbeteringen en vernieuwingen 

Volg hiervoor de uitleg in het hoofdstuk WiFi-verbinding maken in de Gebruiksaanwijzing 

De Monsieur Cuisine connect werkt ook probleemloos zonder WiFi-verbinding. Dan heb je in ieder geval toegang tot alle recepten die in het apparaat zijn opgeslagen. 

Als je het apparaat verbindt met een wifi-netwerk en je aanmeldt bij je gebruikersaccount, krijg je automatisch toegang tot al onze recepten voor de Monsieur Cuisine connect.

Controleer of de router ingeschakeld is, deze een signaal zendt en er een verbinding bestaat tussen beide apparaten (zie Gebruiksaanwijzing, WiFi-verbinding maken en storingen, oorzaken, oplossingen).
Controleer de instellingen van het apparaat.

Nee, dit is NIET VEREIST. Maar door een dergelijke verbinding verkrijg je wel toegang tot alle recepten, dus ook nieuwe, voor de Monsieur Cuisine connect 

Is het apparaat ingeschakeld, maar reageert het niet of kunnen de instellingen niet worden gewijzigd, dan is een herstart vereist. Zet de AAN/UIT-schakelaar aan de rechterkant van het apparaat op 0 en wacht 30 seconden. Zet daarna de AAN/UIT-schakelaar weer op I om het apparaat in te schakelen.

Als je een fout of veiligheidslek in de software van je Monsieur Cuisine connect hebt gevonden, kun je dit melden aan [email protected] We zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.