Ga naar de inhoud
  • Belangrijke informatie

    Beste klant, u wilt alle fantastische functies gebruiken en nieuwe recepten ontvangen van Monsieur Cuisine connect?

    Ons advies: download nu onze nieuwste software-update. Installeer deze alstublieft vóór het eerste gebruik van de machine. We raden ook alle bestaande klanten uitdrukkelijk aan om een update uit te voeren. Een gedetailleerde handleiding vindt u hier.

FAQ’s over de Monsieur Cuisine édition plus

Hier krijg je antwoorden op de meestgestelde vragen:


Controleer of de stekker (goed) in het stopcontact zit. Druk daarna op de AAN/UIT-schakelaar aan de rechterkant van het apparaat. 

De instellingen van het apparaat kunnen alleen gewijzigd worden als de mixkom en het deksel is geplaatst en vergrendeld. Druk op de startknop (toets START/STOP) om de geselecteerde instellingen te gebruiken.

Er gaat niets boven veiligheid. Het deksel moet vergrendeld zijn zodat er tijdens het mixen geen hete vloeistoffen vrijkomen (gevaar van brandletsel). Als het deksel niet op de juiste manier is vergrendeld, verschijnt er op het scherm een overeenkomstige melding of wordt het lopende bereidingsproces gestopt.

De verwerking van sterk afgevend voedsel zoals wortels, broccoli, pompoen, kerrie, kurkuma, bietjes enz. kan verkleuring van het deksel veroorzaken.

Een dergelijke verkleuring valt te voorkomen door het deksel aan de binnenkant dun met olie in te wrijven. Is het deksel al verkleurd, wrijf het dan voor de reiniging in met olie, aangezien veel natuurlijke kleurstoffen vetoplosbaar zijn. Mocht er sprake zijn van sterke verkleuring, leg het deksel dan een poosje in de zon. Zo neemt de verkleuring na verloop van tijd af.

Als het apparaat op hoge snelheid draait, bijvoorbeeld voor het maken van een stevig deeg, veroorzaakt de motor warmte en die heeft op zijn beurt een luchtje. Dit is geen reden tot bezorgdheid, aangezien dit luchtje volledig onschadelijk is! Laat het apparaat in zo’n geval ongeveer 30 minuten afkoelen voor je het weer in gebruik neemt.

Om een optimale mixverhouding te bereiken, loopt de motor in de lagere standen onregelmatig.

Bij een temperatuurinstelling van meer dan 37 °C is stand 3 de maximale snelheid. Wil je een hogere stand instellen, stel dan de temperatuur in op 0.

Is de Monsieur Cuisine connect niet in gebruik, dan gaat het apparaat automatisch na korte tijd in de stand-bystand. Dan verbruikt het apparaat nog maar 1 watt, maar kan wel op elk gewenst moment weer in gebruik worden genomen. Zet voor het uitschakelen van het apparaat de AAN/UIT-schakelaar aan de rechterkant van het apparaat op 0 en trek de stekker uit het stopcontact.

Controleer of het deksel op de juiste wijze is vergrendeld. Als de afdichting van het deksel of die onder het mes ontbreekt, kan er vloeistof vrijkomen. Plaats de afdichtingen op de juiste wijze en controleer dat nog eens. Een beschadigde afdichting moet worden vervangen. Gebruik het apparaat in dit geval niet

Controleer of het diepe stoomopzetstuk goed is geplaatst en vergrendeld en de functie stoomgaren is ingeschakeld. Dit laatste gebeurt door het aantippen van de toets stoomgaren en door deze te starten met de toets START/STOP. Vervolgens wordt op het scherm het bijbehorende symbool weergegeven (zie Gebruiksaanwijzing, hoofdstuk 11). De ingestelde tijd begint pas te lopen zodra de vereiste temperatuur bereikt is of wanneer er de mixkom te weinig vloeistof bevat. Controleer dit indien nodig.

Deze functie werkt als volgt: tip het symbool TURBO op het scherm aan en houd het enkele seconden ingedrukt. Het apparaat stopt meteen zodra je het symbool loslaat. Herhaal dit als de inhoud van de mixkom nog niet de gewenste consistentie heeft.

De toets TURBO werkt alleen als alle instellingen op 0 staan. Controleer daarom de ingestelde snelheid en temperatuur. Bedraagt de temperatuur in de mixkom 60° of hoger, dan kan de toets turbo om veiligheidsredenen niet worden gebruikt.

Behalve het apparaat zelf mogen alle onderdelen worden gereinigd in de vaatwasmachine.
Verwijder wel eerst het mes uit de mixkom en ook de afdichtingen en leg deze apart in de vaatwasmachine.