Ga naar de inhoud
  • Belangrijke informatie

    Beste klant, u wilt alle fantastische functies gebruiken en nieuwe recepten ontvangen van Monsieur Cuisine connect?

    Ons advies: download nu onze nieuwste software-update. Installeer deze alstublieft vóór het eerste gebruik van de machine. We raden ook alle bestaande klanten uitdrukkelijk aan om een update uit te voeren. Een gedetailleerde handleiding vindt u hier.

Colofon

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
D-22761 Hamburg
E-mail: 
service-demonsieur-cuisinecom
Tel. 00800 555 00 888 

ALGEMEEN DIRECTEUR
Dhr. Matthias Hoyer
Dhr. Thomas Meyer

Kantongerecht Hamburg: HRB 81937
Btw-nr.: DE 813326245

 

Verantwoordelijk voor de Inhoud
Dhr. Matthias Hoyer
HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
D-22761 Hamburg


Privacyverklaring voor de Monsieur Cuisine-website (hierna: MC-website) en de Monsieur Cuisine-app (hierna: MC-app)


1.    Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1.1.    Hierbij informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze MC-website en MC-app. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

1.2.    De volgende informatie geldt voor zowel de MC-website als de MC-app. Aan het einde van deze verklaring (artikel 16) wijzen wij u op enkele bijzonderheden die alleen van toepassing zijn op de MC-app.

1.3.    De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 lid 7 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is

HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, 22761 Hamburg
shopmonsieur-cuisinecom
00800 555 00 888

1.4.    Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via datenschutzhoyerhandelcom of via ons postadres met de toevoeging 'functionaris voor gegevensbescherming'.

1.5.    Indien wij voor individuele functies van ons aanbod een beroep doen op de dienstverleners die daarvoor de opdracht hebben gekregen, of indien we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder nader over de betreffende procedures. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria van de bewaarperiode.

2.    Uw rechten

2.1.    Ten aanzien van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, heeft u de volgende rechten jegens ons:

– Recht op inlichtingen
– Recht op rectificatie of wissen
– Recht op beperking van de verwerking
– Recht op bezwaar tegen de verwerking
– Recht op gegevensportabiliteit.
Voor de uitoefening van deze rechten kunt u ons bereiken via bovenstaande contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (artikel 1.3) of de functionaris voor gegevensbescherming (artikel 1.4).

2.2.    U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

3.     Bezwaar maken of intrekken van toestemming

3.1. Indien u toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde weer intrekken. Een dergelijke intrekking is uitsluitend van invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze intrekking aan ons kenbaar hebt gemaakt.

3.2. Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de afweging van belangen baseren, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking met name niet vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Dit vermelden wij telkens bij de beschrijving van de functies. Bij maken van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u om opgave van de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet dienen te verwerken zoals wij dat hebben gedaan. Op grond van uw met redenen omklede bezwaar bekijken wij de kwestie en zullen wij de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, of u onze dwingende, bescherming verdienende redenen mededelen op basis waarvan wij met de verwerking doorgaan. Wij verzoeken u om uw bezwaar te richten aan het in artikel 1.3. genoemde contactadres of e-mailadres. Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en data-analyses. U kunt ons in kennis stellen van uw bezwaar tegen reclame via de bij de verwerkingsverantwoordelijke vermelde contactgegevens.


4.  Geen verplichting tot het aanleveren van persoonsgegevens


Het aanleveren van persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele vereiste. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens aan te leveren. Het niet aanleveren van persoonsgegevens kan echter in bepaalde omstandigheden tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet optimaal kunt gebruiken.

5.    Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

5.1.    Bij een louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 (f) AVG):

–     IP-adres
–     datum en tijdstip van opvraging
–    verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
–     inhoud van de opvraging (concrete pagina)
–    toegangsstatus/HTTP-statuscode
–    website waar de opvraging vandaan komt
–    websites die door het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden
–    doorgegeven bytes van de opgevraagde URL
–    browser
–    besturingssysteem en interfaces
–    taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens slaan wij voor een periode van 7 dagen op in een zogenaamde logfile. Daarna worden de gegevens gewist.

5.2.    Naast de eerder genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de door u gebruikte browser aan uw harde schijf toewijzen en daar opgeslagen worden, waardoor degene die de cookie plaatst (wij in dit geval) bepaalde informatie verkrijgt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze dienen enkel om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

5.3.    Gebruik van cookies:
5.3.1.    Deze website gebruikt de volgende soorten cookies. De omvang en werking hiervan worden hieronder uitgelegd:
•    Noodzakelijke cookies  
•    Cookies voor het genereren van statistieken
•    Cookies voor het analyseren van uw voorkeuren
•    Cookies voor marketingdoeleinden


5.3.2.    Noodzakelijke cookies waarborgen functies zonder welke u onze websites niet zoals bedoeld kunt gebruiken. Voor het gebruik van absoluut noodzakelijke cookies op onze website is uw toestemming niet vereist. Om deze reden kunnen absoluut noodzakelijke cookies ook niet individueel gedeactiveerd of geactiveerd worden.

5.3.3.    Cookies voor het genereren van statistieken, voor het analyseren van uw voorkeuren en marketing-cookies dienen ter verbetering van onze service en marketingdoeleinden. Deze cookies worden alleen gebruikt na uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

5.3.4.    U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Wij willen er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

5.3.5. Uw toestemming voor het gebruik van cookies voor het genereren van statistieken, voor het analyseren van uw voorkeuren en van marketingcookies kunt u te allen tijde in het gedeelte cookie-instellingen aanpassen of volledig intrekken.

5.3.6. In concreto worden de volgende cookies gebruikt:
 

CookieEv. derde die de cookie plaatstDoelVerstrijkt na
NOODZAKELIJKE COOKIES waarvoor geen toestemming vereist is
__cfduidWordt door het content-netwerk Cloudflare gebruikt voor het identificeren van betrouwbaar webverkeer29 dagen
SRVNAMEMaakt verdeling van de belasting over individuele servers mogelijk. De uitgekozen server wordt door de cookie onthouden, zodat de verdeling van de belasting bij een volgend bezoek automatisch gebeurt.Sessie
fe_typo_userOnthoudt de eigenschappen van de gebruiker bij alle opvragingen van pagina's.1 dag
CookieConsentSlaat de toestemmingsstatus van de gebruiker voor cookies op in de actuele domeinen.365 dagen
cf_ob_infoWordt gebruik om te herkennen of de website in geval van onderhoud van actualisering van content niet bereikbaar is. De cookie maakt het de website mogelijk om de bezoeker een bericht over het betreffende probleem te tonen.1 dag
cf_use_obWordt gebruik om te herkennen of de website in geval van onderhoud van actualisering van content niet bereikbaar is. De cookie maakt het de website mogelijk om de bezoeker een bericht over het betreffende probleem te tonen.1 dag
JSESSIONIDOnthoudt de eigenschappen van de gebruiker bij alle opvragingen van pagina's.Sessie
Cookies waarvoor toestemming vereist is
cookieuseridSlaat de toestemmingsstatus van de gebruiker voor cookies op in de actuele domeinen.365 dagen
_gaGoogleRegistreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische gegevens over het gebruik van de website door de bezoeker te genereren.2 jaar
_gidGoogleRegistreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische gegevens over het gebruik van de website door de bezoeker te genereren.1 dag
_gatGoogleRegistreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische gegevens over het gebruik van de website door de bezoeker te genereren.2 jaar


6.    Contact via e-mail

6.1.    Als u telefonisch of via e-mail contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, in voorkomende gevallen uw naam en telefoonnummer en uw bericht) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De in verband hiermee verstrekte gegevens worden door ons gewist wanneer de opslag ervan niet meer noodzakelijk is, of de verwerking ervan wordt door ons beperkt indien er een wettelijke verplichting bestaat tot het bewaren van deze gegevens.

6.2.    Wij verwerken deze gegevens om u de gewenste/gevraagde service te kunnen aanbieden. De gegevensverwerking gebeurt op basis van een contractuele grondslag (art. 6 lid 1 (b) AVG) voor zover het om vragen over uw aankoop in onze MC-accessoireshop gaat. Voor de uitvoering van de overige klantenservice en de beantwoording van uw aanvragen gebeurt de verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 (b) AVG), want ze maakt tevredenstellend klantadvies mogelijk.

7.    Aanmaken van een gebruikersaccount op de website

U kunt op de MC-app, de website www.monsieur-cuisine.com en de keukenmachine Monsieur Cuisine Connect een gebruikersaccount aanmaken. Als geregistreerde gebruiker kunt u gratis gebruik maken van de volgende functionaliteiten:
•    Uw favoriete recepten uitkiezen en synchroniseren
•    Afbeeldingen plaatsen bij recepten die u zelf hebt opgesteld en deze publiceren (alleen op de website mogelijk)
•    Reacties plaatsen bij recepten van andere gebruikers
•    Kookboeken van Monsieur Cuisine downloaden en printen (alleen op de website mogelijk)
•    Opstellen van boodschappenlijsten (alleen in de MC-app mogelijk). Er vindt geen synchronisatie met uw gebruikersaccount plaats.
•    Synchronisatie van gebruikersaccounts tussen MC-app, MC-website en MC Connect

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount op de app of de website verzamelen wij de volgende gegevens:
•     Gebruikersnaam
•     E-mailadres
•     Wachtwoord
•    Automatisch toegekend gebruikers-ID

Daarnaast kunt u vrijwillig de volgende gegevens verstrekken:
•     Profielfoto
•    Type apparaat dat u gebruikt
•    Door uzelf bedachte recepten (alleen op de website)
•    Eigen afbeeldingen van recepten (alleen op de website)
•    Reacties (optioneel)
Het verzamelen van de gegevens vindt plaats met het doel u het gebruik van de bovenstaande functionaliteiten mogelijk te maken.

Uw wachtwoord en e-mailadres zijn niet zichtbaar voor andere personen en wij zullen deze ook niet aan derden doorgeven. Bovendien gebruiken wij uw e-mailadres:  
•    om u te ondersteunen bij problemen met uw gebruikersaccount,
•    om u te informeren over wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van onze website of indien van toepassing, over veranderingen in de privacyverklaring.
De door u uitgekozen favoriete recepten kunnen uitsluitend door u worden ingezien. Door u geplaatste zelf bedachte recepten en reacties kunnen samen met uw gebruikersnaam en de eventueel geplaatste profielfoto door derden worden ingezien.
Het verzamelen en verwerken van deze gegevens vindt plaats op grond van de op het moment van het aanmaken van het gebruikersaccount tot stand gekomen gebruikersovereenkomst, en dus op grond van art. 6 lid 1 (b) AVG.
De gegevens worden verwerkt door de volgende categorieën dienstverleners:
•    Hosting- en infrastructuurproviders
•    Dienstverleners op het gebied van ondersteuning, contentredactie en beheer van de gebruikersaccounts
•    Dienstverleners op het gebied van systeemadministratie
•    E-mailhostingproviders
De verwerking vindt uitsluitend plaats op servers binnen de EU.
De gegevens worden opgeslagen zo lang uw gebruikersaccount bestaat. U kunt uw gebruikersaccount te allen tijde volledig verwijderen via "Mijn profiel" op de website www.monsieur-cuisine.com of in het „Leden”-gedeelte in de app.   
Wanneer u uw gebruikersaccount zoals hierboven beschreven verwijdert, worden de door u tot dan toe geplaatste reacties en recepten enkel geanonimiseerd. Deze blijven zichtbaar voor andere bezoekers van de website en in de MC-app. Indien u echter wilt dat uw reacties en recepten volledig worden verwijderd, dan dient u ons dit uitdrukkelijk mede te delen in een afzonderlijke e-mail aan loeschungmonsieur-cuisinecom. Wij zullen daarop uw recepten en reacties volledig verwijderen.    

8.    Synchronisatie van vrijwillige opvragingen met de MCC

Wanneer u de Monsieur Cuisine Connect (MCC) met het internet hebt verbonden en u zich met uw gebruikersaccount hebt aangemeld, wordt uw gebruikersaccount gesynchroniseerd. Dat wil zeggen dat de in uw profiel op de MC-website opgeslagen favoriete recepten worden vergeleken met de reeds op de MCC in uw gebruikersaccount opgeslagen gebruikersgegevens en daar worden aangepast voor verder gebruik op de MCC.
Deze verwerking vindt plaats in het kader van het nakomen van onze verplichtingen op grond van de gebruikersovereenkomst. Rechtsgrond is derhalve art. 6, lid 1 (b) AVG.

9.     Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

Wij verwerken en slaan de op u betrekking hebbende persoonsgegevens alleen op gedurende de periode die is vereist voor het bereiken van het doel van de verwerking of voor zover hierin is voorzien door de Europese richtlijnen en verordeningen of wetten of voorschriften van een andere wetgever, die op ons van toepassing zijn. Als het doel van de verwerking vervalt of als er een door de Europese richtlijnen- en verordeningsautoriteiten of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

10.    Mailchimp en Amazon Simple Mail

Wij verzenden zgn. transactie-mails naar de eigenaren van gebruikersaccounts. Dat zijn e-mails waarin wij u verzoeken om uw e-mailadres voor een "Double-Opt-In" te verifiëren, waarin een link voor het resetten van het wachtwoord via de "Wachtwoord vergeten"-functie aan u wordt gestuurd, of waarin u over wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden wordt geïnformeerd.

Transactie-e-mails verzenden wij via de diensten Mailchimp en de dienst „Amazon Simple Email Service” uit de VS. Verzending via een gespecialiseerde dienstverlener is hier vereist om de bezorging van de e-mails aan uw e-mailaccount te waarborgen en, indien mogelijk, ook de waarschijnlijkheid te verminderen dat deze e-mails door uw e-mailprovider worden geclassificeerd als "Spam". Wij hebben met beide dienstverleners een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten in de betekenis van Art. 28 AVG. Het juiste niveau voor gegevensbescherming is gewaarborgd door het gebruik van de EU-standaardcontractclausules. Juist bij transactie-mails is het voor ons van belang dat u deze mails (bijv. een verzoek voor het uitvoeren van de "Double-Opt-In") ook daadwerkelijk ontvangt. Een normale verzending, bijv. via PHP-scriptfuncties van de webserver, is hiervoor niet dezelfde geschikte optie. Met inachtneming van de normale beschermingsbehoefte van de gegevens zijn wij bij transactie-mails van mening dat het beschermingsniveau, met inachtneming van de EU-standaardcontractclausules, passend is, zodat er geen verplichte toestemming noodzakelijk is.

Rechtsgrondslag voor de toezending van de transactie-e-mails is Art. 6 alinea 1 lit. b) AVG.


11.    Sociale media plug-ins

Wij linken op onze website naar onze onderstaande sociale mediaprofielen: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Google). Op onze site maken deze links geen verbinding met de servers van Facebook, Twitter, Instagram of YouTube. Als u echter een van de links aanklikt, wordt u doorgestuurd naar de betreffende aanbieder. Wij hebben geen zicht op welke gegevens van u daar in voorkomende gevallen verwerkt worden. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Hieronder vindt u links naar de relevante privacyverklaringen van deze aanbieders:

www.facebook.com/about/privacy
help.instagram.com/519522125107875
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://twitter.com/de/privacy

12.    Share-knoppen

Wij bieden op onze website de mogelijkheid om bijdragen te delen op sociale media (in het bijzonder op Facebook). Het delen geschiedt via een omleiding vanaf een externe link. Op onze site zelf maken de "delen"-knoppen geen verbinding met de servers van Facebook. Wanneer u zich toegang verschaft tot onze websites, worden daardoor in principe geen gegevens automatisch naar sociale netwerken doorgezonden. Pas wanneer u actief op de hiervoor bestemde knop klikt, maakt uw internetbrowser verbinding met de servers van Facebook. Dit betekent dat u met een klik op de hiervoor bestemde knop toestemming geeft voor het door uw internetbrowser maken van een verbinding met de servers van Facebook en het doorsturen van gebruikersgegevens aan de betreffende exploitanten van het sociale netwerk.
Facebook slaat de over u verkregen gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op maat aanpassen van haar website. Zulk onderzoek wordt vooral gedaan (ook bij niet-ingelogde gebruikers) om advertenties te kunnen tonen die voor u interessant zijn, en andere gebruikers van het sociale netwerk te kunnen inlichten over uw activiteiten op onze website. U kunt bezwaar maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Voor het uitoefenen van dit recht dient u contact op te nemen met Facebook. Via de knop "delen" bieden wij u de mogelijkheid om interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers aan te gaan, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker.
De doorgifte van gegevens vindt plaats ongeacht of u een account bij Facebook hebt of daarop ingelogd bent. Als u ingelogd bent bij Facebook worden de bij ons verzamelde gegevens direct aan uw account bij de aanbieder van de plug-in gekoppeld. Wij raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, in het bijzonder echter vóór het gebruik van "delen"-knoppen, om zo te voorkomen dat uw profiel aan de aanbieder van de plug-in wordt gekoppeld.
Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking via Facebook kunt u de privacyverklaring van Facebook raadplegen:
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications evenals http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, zie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Deze wordt geïncorporeerd op basis van uw toestemming cfm. Art. 6 alinea 1 lid 1 lit. a AVG, voor zover u uw toestemming hebt verleend via een klik op de voorbeeldweergave. Let erop dat de incorporering van veel social plug-ins ertoe leidt dat uw gegevens buiten de EU resp. de EER worden verwerkt. De toestemming die u hebt verleend door te klikken op de knop, omvat daarom ook uw toestemming conform Art. 49 alinea 1 lid 1 lit. a AVG voor de verwerking van uw gegevens in de VS door de dienstverlener Facebook. De Verenigde Staten zijn door het Europese gerechtshof als een land met een volgens EU-standaarden onvoldoende niveau voor gegevensbescherming beoordeeld. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden, mogelijk ook zonder rechtsmiddelmogelijkheden, kunnen worden verwerkt. Voor zover u de verwerking van uw persoonsgegevens door de geactiveerde social plug-ins niet meer wenst, kunt u de toekomstige verwerking voorkomen door niet meer te klikken op de voorbeeldweergave resp. het symbool van de betreffende social-plug-in.

Deze wordt geïncorporeerd op basis van uw toestemming cfm. Art. 6 alinea 1 lid 1 lit. a AVG, voor zover u uw toestemming hebt verleend via een klik op de voorbeeldweergave. Let erop dat de incorporering van veel social plug-ins ertoe leidt dat uw gegevens buiten de EU resp. de EER worden verwerkt. De toestemming die u hebt verleend door te klikken op de knop, omvat daarom ook uw toestemming conform Art. 49 alinea 1 lid 1 lit. a AVG voor de verwerking van uw gegevens in de VS door de dienstverlener Facebook. De Verenigde Staten zijn door het Europese gerechtshof als een land met een volgens EU-standaarden onvoldoende niveau voor gegevensbescherming beoordeeld. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden, mogelijk ook zonder rechtsmiddelmogelijkheden, kunnen worden verwerkt. Voor zover u de verwerking van uw persoonsgegevens door de geactiveerde social plug-ins niet meer wenst, kunt u de toekomstige verwerking voorkomen door niet meer te klikken op de voorbeeldweergave resp. het symbool van de betreffende social-plug-in.
 
13.    Ingebedde YouTube-video's

13.1.    Op onze website hebben we YouTube-video's ingebed. Deze staan opgeslagen op www.YouTube.com en zijn direct via onze website afspeelbaar. Deze zijn allemaal ingebed in de zogeheten "Extended privacy mode", d.w.z. dat er geen gegevens van u als gebruiker aan YouTube worden overgedragen als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de onder paragraaf 2 vermelde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

13.2.    Door de video's af te spelen, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang hebt verkregen via de desbetreffende subpagina van onze website. Daarnaast worden de volgende gegevens overgedragen:

– IP-adres
– datum en tijdstip van opvraging
– verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
– inhoud van de opvraging (concrete pagina)
–toegangsstatus/HTTP-statuscode
– op een bepaald moment overgedragen gegevens
– website waar de opvraging vandaan komt
– browser
–besturingssysteem en interfaces
– taal en versie van de browsersoftware

Dit gebeurt ongeacht of u bent ingelogd bij een gebruikersaccount van YouTube of niet over een YouTube-account beschikt. Als u ingelogd bent bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat deze gegevens met uw profiel op YouTube worden gedeeld, moet u uitloggen voordat u op de knop drukt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op maat aanpassen van haar website. Zulk onderzoek wordt vooral gedaan (zelfs bij niet-ingelogde gebruikers) om advertenties te kunnen tonen die voor u interessant zijn, en andere gebruikers van het sociale netwerk te kunnen inlichten over uw activiteiten op onze website. U kunt bezwaar maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Voor het uitoefenen van dit recht dient u contact op te nemen met YouTube.

13.3.    Deze wordt geïncorporeerd op basis van uw toestemming cfm. Art. 6 alinea 1 lid 1 lit. a AVG, voor zover u uw toestemming hebt verleend via een klik op de voorbeeldweergave. Let erop dat de incorporering van veel social plug-ins ertoe leidt dat uw gegevens buiten de EU resp. de EER worden verwerkt. De toestemming die u hebt verleend door te klikken op de knop, omvat daarom ook uw toestemming conform Art. 49 alinea 1 lid 1 lit. a AVG voor de verwerking van uw gegevens in de VS door de dienstverlener Facebook. De Verenigde Staten zijn door het Europese gerechtshof als een land met een volgens EU-standaarden onvoldoende niveau voor gegevensbescherming beoordeeld. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden, mogelijk ook zonder rechtsmiddelmogelijkheden, kunnen worden verwerkt. Voor zover u de verwerking van uw persoonsgegevens door de geactiveerde social plug-ins niet meer wenst, kunt u de toekomstige verwerking voorkomen door niet meer te klikken op de voorbeeldweergave resp. het symbool van de betreffende social-plug-in

13.4.    Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube kunt u de privacyverklaring van YouTube raadplegen. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, zie: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

14.    Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend met geactiveerde anonimisering van het IP („anonymize IP“). Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte verkort weergegeven. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar afgekort.
Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over uw website-activiteiten samen te stellen voor de exploitant van de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en van het internet, in het bijzonder ook functies voor het indelen van berichten van Google Analytics naar demografische kenmerken en interesses. Met behulp van Google Analytics Demographics and Interest Reporting kunnen wij  op interesses gebaseerde reclame van Google en/of gegevens van onze reclame-aanbieders over het publiek voor onze reclames (bijv. leeftijd, geslacht en interesses) in verbinding met Google Analytics gebruiken voor gerichte en geoptimaliseerde reclameactiviteiten, strategieën en de inhoud van onze website.
Ook kan Google deze informatie van tijd tot tijd aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden in opdracht van Google gegevens verwerken. Ook inzage door de Amerikaanse overheid is niet uitgesloten.
De volgende gegevens worden door Google verwerkt:
•    Online-aanduidingen (inclusief cookie-kenmerken)
•    IP-adres
•    Datum en tijdstip van het bezoek
•    Gebruiksgegevens
•    Klikgedrag
•    App-actualisaties
•    Browserinformatie
•    Apparaatinformatie
•    JavaScript-Support
•    Bezochte pagina's
•    Referrer URL
•    Downloads
•    Flash-versie
•    Locatie-informatie
•    Widget-interacties
Bovendien kunt u nadere informatie over de verwerkte informatie vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl#infocollect evenals op https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.
U kunt het gebruik van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen. Wel willen wij u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt zich ook voor de toekomst voor de tracking-functie van Google Analytics afmelden door het downloaden en installeren van de Opt-out Browser Add-on van Google Analytics voor uw huidige webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bovendien kunt u het plaatsen van cookies verhinderen door middel van de betreffende selectie in de cookie-instellingen.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven wordt, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
De rechtsgrond voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming, en bestaat dus uit art. 6 lid 1 (a) AVG.
Voor de uitzonderlijke gevallen waarbij persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, is uw dienaangaande toestemming conform Art. 49 I lid 1 lit. a AVG bestemd als rechtsgrondslag. Let daarbij op het volgende: De Verenigde Staten zijn door het Europese gerechtshof als een land met een volgens EU-standaarden onvoldoende niveau voor gegevensbescherming beoordeeld. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden, mogelijk ook zonder rechtsmiddelmogelijkheden, kunnen worden verwerkt. Uw toestemming voor de gegevensoverdracht buiten de EU resp. de EER kunt u te allen tijde herroepen, doordat u in de cookie-instellingen de optie "Alleen noodzakelijke cookies toelaten" selecteert.

Inbedding van Google Analytics door ons heeft als doel het gebruikersgedrag op onze website te analyseren en hierop te kunnen reageren, evenals de effectiviteit van de door ons op het internet genomen reclamemaatregelen te toetsen en te optimaliseren. Dit stelt ons in staat om ons aanbod voortdurend te verbeteren.
Voor de uitzonderlijke gevallen waarbij persoonsgegevens naar de VS verstuurd worden, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Informatie van de derde-aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Bar-row St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht privacybescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Deze website gebruikt Google Analytics tevens voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen, die via een user-ID verloopt. U kunt het gebruik van de apparaatoverstijgende analyse deactiveren via "mijn gegevens", "persoonlijke gegevens" in uw Google-account.

14.    Google Fonts

Deze website gebruikt Google Fonts voor het weergeven van lettertypes. Dit is een service van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om onze website weer te geven worden dus servers van Google opgeroepen, met name fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Om de lettertypes zo snel en efficiënt mogelijk op onze website te tonen worden de oproepen door Google opgeslagen en lettertypes en richtlijnen door uw browser in cache opgeslagen. Wij gebruiken Google Web Fonts in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1 (f) AVG. Meer informatie daarover vindt u hier: developers.google.com/fonts/faq

15.    ajax.googleapis.com/ jQuery

Deze website gebruikt de Javascript-bibliotheek jQuery, waardoor de laadsnelheden worden geoptimaliseerd. In het kader hiervan worden programmabibliotheken van Google-servers opgeroepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het CDN (content delivery network) van Google. Als u jQuery eerder op een andere pagina van Google CDN hebt gebruikt, zal uw browser op de daarbij in cache opgeslagen kopie teruggrijpen. Anders moeten programmabibliotheken worden gedownload, waarbij gegevens van uw browser naar Google Inc. ('Google') worden verstuurd. Deze doorgifte gebeurt op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, lid 1 (f) AVG.

16.    Bijzonderheden bij het gebruik van de MC-app

Wanneer u de mobiele app downloadt, worden de vereiste gegevens overgedragen aan de betreffende appstore. Hierbij gaat het vooral om de gebruikersnaam, het e-mailadres, het klantnummer van uw account, het tijdstip van downloaden, betalingsgegevens en het ID-nummer van het apparaat. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn niet daarvoor verantwoordelijk. Wij verwerken de gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het downloaden van de mobiele app op uw mobiele eindapparaat.

17.    Actuele versie en wijziging van deze privacyverklaring

Dit is versie 1.2 van de privacyverklaring van de MC-website en de MC-app.
De MC-website en -app worden voortdurend verder door ons ontwikkeld, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn. Wij zullen deze privacyverklaring steeds up-to-date houden en wijzigen indien en voor zover dit nodig is. Wij verzoeken u om regelmatig kennis te nemen van de inhoud van onze privacyverklaring. Wij passen de privacyverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra voor deze wijzigingen medewerking van uw kant (zoals het verlenen van toestemming) of een andersoortige individuele kennisgeving vereist wordt.Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de website www.monsieur-cuisine.com en de online-shop shop.monsieur-cousine.com

1. Toepassingsgebied van de gebruiksvoorwaarden


De hierna genoemde gebruiksvoorwaarden gelden voor de door HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg, (hierna te noemen: HOYER Handel) aangeboden website www.monsieur-cuisine.com en de op die website aangeboden diensten. Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen in afzonderlijke gevallen door andere voorwaarden (bijv. deelnamevoorwaarden voor winacties) worden vervangen. Voor het bestellen van goederen in onze accessoire-shop gelden uitsluitend de Algemene Voorwaarden voor de accessoire-shop. Door bevestiging van het gebruik wordt de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden in de betreffende versie geaccepteerd. Voor geregistreerde gebruikers gelden de gebruiksvoorwaarden in de ten tijde van de registratie geldende versie.

2. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, in het bijzonder grafieken, foto's, geluid, video, scripts en teksten en de plaatsing daarvan op de website, is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Met name de op de website gepubliceerde recepten en de receptenverzameling zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd. Deze kunnen echter voor privégebruik als pdf-bestand worden gedownload en eventueel worden afgedrukt.
HOYER Handel verleent de gebruiker op de op deze website gepubliceerde recepten gebruiksrechten die niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en onbeperkt in ruimte en tijd zijn, in de hierna bepaalde omvang. De gebruiker mag deze recepten voor privédoeleinden downloaden en onbeperkt vermenigvuldigen. De gebruiker mag de recepten in zijn persoonlijke kennissen- en familiekring gratis voor privégebruik in eerder genoemde omvang doorgeven. Het gebruik dat de eerder genoemde omvang overschrijdt, is niet toegestaan. Met name het commerciële gebruik van de recepten is uitgesloten.
De inhoud van de website mag niet voor commerciële, zakelijke en/of openbare doeleinden worden gebruikt, deze mag in het bijzonder niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Aanwezige aanwijzingen met betrekking tot beschermde rechten mogen niet worden verwijderd.
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website beschermd door het merkenrecht ten gunste van HOYER Handel GmbH of een van zijn licentiegevers. Dit geldt in het bijzonder voor merken, logo's en emblemen.

3. Overdracht van rechten bij toezendingen, eigen bijdragen en in het bijzonder recepten

Publicaties en/of toezendingen (voorstellen, ideeën, recepten en overige inhoud die u aan HOYER Handel toestuurt of na registratie zelf op www.monsieur-cuisine.com plaatst) worden beschouwd als op niet-vertrouwelijke basis doorgegeven, zodat HOYER Handel niet verplicht is om deze toezendingen vertrouwelijk te behandelen.
HOYER Handel is dienstaanbieder in de zin van § 7 I van de Duitse telecommunicatiewet. Voor de eigen inhoud die in het kader van het aanbod beschikbaar wordt gesteld, is HOYER Handel aansprakelijk conform de bepalingen onder punt 8.
Inhoud die door gebruikers op de websites www.monsieur-cuisine.com en shop.monsieur-cuisine.com wordt gepubliceerd, wordt niet de verantwoordelijkheid van HOYER Handel. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften is HOYER Handel niet verplicht om de rechtmatigheid van de door gebruikers gepubliceerde inhoud te controleren en op schending van het recht te onderzoeken.
De gebruiker verleent HOYER Handel het in tijd en ruimte onbeperkte recht om de door de gebruiker ingediende/geplaatste bijdragen eventueel te bewerken en op de website www.monsieur-cuisine.com openbaar toegankelijk te maken. De gebruiker stemt ermee in dat Hoyer andere gebruikers toestaat om de door de gebruiker geplaatste recepten voor privédoeleinden als pdf-bestand te downloaden, onbeperkt te vermenigvuldigen en in zijn persoonlijke kennissen- en familiekring gratis voor privégebruik in eerder genoemde omvang door te geven. De gebruiker garandeert dat geen van de toezendingen/publicaties de rechten van derden, inclusief auteurs-, merken- en patentrechten, bedrijfsgeheimen, de privésfeer of andere op personen betrekking hebbende rechten of intellectuele eigendomsrechten schendt. De gebruiker vrijwaart HOYER Handel in zoverre van alle aanspraken van derden met inbegrip van de redelijke kosten van de juridische verdediging.

4. Ongeoorloofd gebruikersgedrag

Het is voor de gebruikers van de website www.monsieur-cuisine.com verboden om bij het gebruik van de website schade toe te brengen aan personen of hun persoonlijke rechten te schenden.
Derhalve is het niet toegestaan kwaadsprekende, lasterlijke, obscene, beledigende, pornografische, geweld verheerlijkende of de privésfeer schendende inhoud te plaatsen of op andere wijze toegankelijk te maken. Ook is het niet toegestaan commerciële intellectuele eigendoms- en auteursrechten of andere eigendomsrechten te schenden en via deze websites goederen of diensten aan te prijzen of financiële middelen te werven.
Gebruikersactiviteiten die erop gericht zijn om het functioneren van deze website te verhinderen of ten minste het gebruik ervan te bemoeilijken, zijn verboden en kunnen civiel- en strafrechtelijk worden vervolgd.
Het is de gebruiker verboden om derden zonder hun medeweten en uitdrukkelijke toestemming aan te melden voor een nieuwsbrief, kansspelen e.d.
Wanneer een gebruiker in strijd met de hiervoor genoemde gedragsregels handelt, mag HOYER Handel de toegang tot deze website op elk moment blokkeren.

5. Registratie voor het leveren van commentaren en beoordelingen en voor het plaatsen en opslaan van recepten

Om beoordelingen te kunnen uitvoeren en commentaren te kunnen plaatsen, moet de gebruiker zich onder vermelding van een vrij te kiezen gebruikersnaam en zijn e-mailadres registreren. De gebruiker kan bovendien ook een profiel/gebruikersfoto uploaden.
Aansluitend op de registratie ontvangt de gebruiker automatisch een bericht per e-mail dat zijn account is aangemaakt.  
Wanneer het account is aangemaakt, kan de gebruiker commentaren en beoordelingen plaatsen en eigen recepten met een foto plaatsen en van commentaar voorzien. Ook kan de gebruiker receptfavorieten in zijn profiel opslaan. Hierbij moet rekening worden gehouden met de hiervoor genoemde bepalingen met betrekking tot het gebruikersgedrag. Wanneer de gebruiker bij de beoordeling zijn naam vermeldt, dan is HOYER Handel gemachtigd maar niet verplicht om deze bij de publicatie van de beoordeling te vermelden.
HOYER Handel is gemachtigd om te allen tijde naar eigen goeddunken afzonderlijke bijdragen of delen van bijdragen van de gebruiker te verwijderen. Onafhankelijk van het hiervoor genoemde recht zal de exploitant inhoud verwijderen die een overeenkomstig punt 4 verboden gebruikersgedrag vertoont. De inhoud betreft ook software, andere bestanden en verwijzingen naar andere inhoud. De gebruiker kan echter geen aanspraak op een dergelijke maatregel maken, ook niet met betrekking tot bijdragen van derden. HOYER Handel zal een gebruiker doorgaans over het verwijderen van zijn bijdrage informeren. De gebruiker heeft geen aanspraak op informatie hieromtrent.

6. Bestellingen in de online-shop

Om in onze online-accessoire-shop te kunnen bestellen, moet u alle voor het uitvoeren van de bestelling benodigde gegevens (bijv. naam, adres, leeftijd, betalingsgegevens, telefoonnummer) vermelden.

7. Deelnamevoorwaarden kansspelen

Op de website www.monsieur-cuisine.com worden de gebruikers onregelmatig uitgenodigd om aan winacties deel te nemen. Voor de deelname hieraan gelden de volgende algemene bepalingen:
Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan.
Prijzen kunnen niet contant worden uitbetaald.
Medewerkers van HOYER Handel GmbH en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan winacties.
Deelname aan het kansspel is alleen op persoonlijke titel toegestaan. Met name deelname via een dienstenbedrijf voor kansspelen is uitgesloten.
Deze voorwaarden kunnen in afzonderlijke gevallen worden gewijzigd of vervangen door andere, bijzondere deelnamevoorwaarden. Deze bijzondere deelnamevoorwaarden hebben dan voorrang op de algemene deelnamevoorwaarden.

8. Aansprakelijkheid

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gedrag met betrekking tot de website www.monsieur-cuisine.com.
HOYER Handel zal deze website regelmatig onderhouden. HOYER Handel kan echter niet garanderen dat de website permanent beschikbaar is en dat de daarop vermelde informatie correct is.
HOYER Handel is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Verder is HOYER Handel aansprakelijk voor het uit nalatigheid niet nakomen van plichten die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, waardoor het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht en op de naleving waarvan u als klant regelmatig vertrouwt. In het laatstgenoemde geval is HOYER Handel echter alleen aansprakelijk voor de te voorziene schade die typerend is voor de overeenkomst. HOYER Handel is niet aansprakelijk voor het uit lichte nalatigheid niet nakomen van andere plichten als genoemd in voorgaande zinnen. De hiervoor genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij schending van leven, lichaam en gezondheid.
Volgens de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat de gegevenscommunicatie via het internet storingsvrij en/of op elk moment beschikbaar is. HOYER Handel is in zoverre noch voor de permanente, noch voor de ononderbroken beschikbaarheid van de website aansprakelijk.
De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers.
De aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

9. Links/inhoud van derden

De website bevat snelkoppelingen naar websites (links). Deze worden uitsluitend als dienstverlening aan de gebruikers ter beschikking gesteld. Wanneer u een dergelijke snelkoppeling gebruikt, verlaat u de website www.monsieur-cuisine.com. Het gebruik van de links vindt plaats op eigen risico. HOYER Handel kan niet alle websites van andere ondernemingen controleren en heeft geen invloed op de desbetreffende inhoud. HOYER Handel neemt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en maakt zich deze ook niet eigen.

10. Wijzigen van de website en gebruiksvoorwaarden

HOYER Handel is gemachtigd om de inhoud en opbouw van de website te wijzigen. Hetzelfde geldt voor deze gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden worden van kracht voor geregistreerde gebruikers, wanneer deze minstens vier weken van tevoren per e-mail zijn aangekondigd en door de gebruiker zijn geaccepteerd. De aangekondigde wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer de gebruiker niet binnen vier weken na ontvangst van de aankondiging bezwaar maakt tegen de wijzigingen. Het bezwaar kan per post of e-mail aan de in het colofon genoemde adressen worden gericht en geldt als tijdig wanneer het binnen de genoemde termijn wordt verstuurd. HOYER Handel zal in de e-mail waarin de wijzigingen worden aangekondigd, afzonderlijk op de betekenis van de termijn en het rechtsgevolg van een zwijgen wijzen. Het rechtsgevolg (acceptatie door zwijgen) wordt alleen van kracht wanneer de hiervoor genoemde aanwijzing inderdaad is gegeven.

11. Duur van de gebruiksovereenkomst en opzegging

De gebruiksovereenkomst kan door de geregistreerde gebruiker te allen tijde zonder inachtneming van een termijn en zonder opgaaf van redenen per post of e-mail aan de in het colofon vermelde adressen, worden opgezegd.
HOYER Handel heeft het recht om de gebruiksovereenkomst met elke geregistreerde gebruiker zonder opgaaf van redenen met een termijn van vier weken naar behoren te beëindigen.
Het recht op buitengewone opzegging vanwege een belangrijke reden, met name vanwege aanzienlijke of herhaalde schending van deze gebruiksvoorwaarden, blijft onaangetast. § 314 van het Duitse Burgerlijk Wetboek is van kracht.