Ga naar de inhoud

Gegevensbescherming op www.monsieur-cuisine.com

(versie 1.0 per 01.11.2021)

Bedankt voor het bezoeken van onze website www.monsieur-cuisine.com. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de aard en omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks of indirect aan uw persoon worden toegeschreven of kunnen worden toegeschreven. De rechtsgrondslag hiervoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Onze website bezoeken

Doelen van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

Wanneer u onze website bezoekt, zal de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt, automatisch en zonder uw tussenkomst

 • het IP-adres van het oproepende apparaat dat verbonden is met het internet;
 • de datum en het tijdstip (GMT) van de toegang;
 • de naam en de URL van het opgehaalde bestand;
 • de website/toepassing van waaruit toegang werd verkregen (referrer-URL);
 • de door u gebruikte browser (o.a. de taal en versie van de browsersoftware);
 • eventueel het besturingssysteem en het oppervlak van uw apparaat;
 • de toegangsstatus/HTTP-statuscode; en
 • de verzonden bytes van de gevraagde URL

naar de server van onze website verzenden en tijdelijk opslaan in een zogenaamde logfile voor de volgende doeleinden:

 • het tot stand brengen van een vlotte verbinding;
 • zorgen voor een gebruiksvriendelijke website/applicatie; en
 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is gebaseerd op de hierboven opgesomde doelen van de gegevensverwerking. Indien de weergave dient ter voorbereiding van een contract, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

In geval van de bovengenoemde gegevensverwerking namens ons worden uw gegevens ook verwerkt door contractverwerkers die de website exploiteren en verder ontwikkelen. Deze zijn elk zorgvuldig geselecteerd, worden door ons gecontroleerd en zijn bovendien contractueel verplicht volgens artikel 28 AVG.

In het kader van onze samenwerking met contractverwerkers voor ondersteuning met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden, worden uw gegevens doorgaans ook verwerkt op servers in China.

Opslagduur/criteria voor het vaststellen van de opslagduur:

De gegevens, die wij voor bovengenoemde doeleinden verwerken, worden na 14 dagen door ons geanonimiseerd. In deze anonieme vorm worden de gegevens gedurende 90 dagen opgeslagen. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.

 

2. Registratie en gebruik van het Monsieur Cuisine-klantaccount

Doelen van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

U kunt een gebruikersaccount aanmaken op de Monsieur Cuisine Connect-keukenmachine en met dit account inloggen op uw apparaat, op de website www.monsieur-cuisine.com en in de Monsieur Cuisine-app zodat u bepaalde functies kunt gebruiken (bijv. het selecteren van favoriete recepten). Uw account kan vervolgens gesynchroniseerd worden gebruikt op uw apparaat, in de app en op de website.

Nadat u de door u gewenste toegangsgegevens op het apparaat hebt ingevoerd, ontvangt u een link waarmee u uw account kunt activeren. Het registratieproces is pas afgerond als u uw opgegeven e-mailadres voor de registratie hebt gevalideerd en de registratie door ons definitief is bevestigd. 

In het kader van het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld:

 • pseudoniem (zogenaamde “nickname”);
 • e-mailadres;
 • wachtwoord;
 • automatisch verstrekt gebruikers-ID.

De gegevens die u met betrekking tot het registratieproces opgeeft, moeten betrekking op u hebben en inhoudelijk kloppen. Er mogen geen gegevens van derden worden gebruikt.

Daarnaast kunt u ervoor kiezen uw profiel aan te vullen met de volgende informatie:

 • profielfoto;
 • type machine dat u gebruikt;
 • door u gemaakte recepten (alleen op de website);
 • eigen receptfoto's (alleen op de website);
 • opmerkingen bij recepten.

Verder gebruiken we uw e-mailadres om

 • u te ondersteunen bij problemen met het gebruikersaccount en
 • om u te informeren over gewijzigde gebruiksvoorwaarden of, indien nodig, over wijzigingen in de informatie over gegevensbescherming.

De rechtsgrond voor het opslaan van uw gegevens in dit verband is artikel 6 lid 1 punt b AVG, d.w.z. wij verwerken deze gegevens in het kader van het voorbereiden resp. uitvoeren van het contract.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Wij schakelen voor de verwerking van uw gegevens dienstverleners in die ons van opslagcapaciteit en databasesystemen o.i.d. voorzien, technische support leveren en advies geven over marketingzaken. Al onze verwerkingsverantwoordelijken zijn zorgvuldig geselecteerd, worden door ons gecontroleerd en zijn ook contractueel verplicht volgens artikel 28 AVG.

De door u geselecteerde favoriete recepten kunnen alleen door u worden bekeken. De door u ingestelde en gemaakte recepten en de opmerkingen die u hebt geplaatst, kunnen net als de “nickname” en de eventuele profielfoto worden bekeken door derden.

In het kader van onze samenwerking met contractverwerkers voor ondersteuning met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden, worden uw gegevens doorgaans ook verwerkt op servers in China.

Opslagduur/criteria voor het vaststellen van de opslagduur:

Indien u uw Monsieur Cuisine-account wist, worden uw gegevens dienovereenkomstig gewist. De recepten en opmerkingen die u tot die tijd hebt geplaatst, worden dan geanonimiseerd en blijven openbaar. Ze blijven dus zichtbaar voor andere gebruikers van de website en de MC-app. Als u naast het wissen van het account wenst dat alle door u geplaatste opmerkingen en recepten volledig worden gewist, kunt u dit in een afzonderlijk verzoek kenbaar maken aan onze klantenservice (punt 12). Wij zullen uw recepten en commentaren na ontvangst ervan volledig wissen.     

 

3. Contact

Doelen van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

Persoonsgegevens die u ons telefonisch, per e-mail of via de online chat verstrekt, bijvoorbeeld voor vragen aan onze klantenservice, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f), of artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Ons en uw gerechtvaardigde belang voor deze gegevensverwerking is het voornemen om uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen en zo uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website te behouden en te bevorderen.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Voor het beantwoorden van uw vragen worden uw gegevens ook namens ons verwerkt door medewerkers van de klantenservice. Deze zijn elk zorgvuldig geselecteerd, worden door ons gecontroleerd en zijn bovendien contractueel verplicht volgens artikel 28 AVG.

Het kan ook nodig zijn dat wij delen van uw vraag doorgeven aan contractpartners (bijv. leveranciers in geval van productspecifieke vragen) om uw vraag te beantwoorden. In deze gevallen wordt de vraag vooraf geanonimiseerd, zodat de derde partij geen verwijzing naar u kan vaststellen. Mocht de overdracht van uw persoonsgegevens in individuele gevallen toch nodig blijken te zijn, dan zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en om uw toestemming vragen. Zonder uw toestemming geven wij uw gegevens niet door aan derden voor deze doeleinden.

Opslagduur/criteria voor het vaststellen van de opslagduur:

Alle persoonsgegevens die u ons naar aanleiding van vragen (suggesties, lof of kritiek) via deze website, per e-mail of in de online chat stuurt, worden door ons uiterlijk 95 dagen na de definitieve reactie verwijderd of geanonimiseerd. Uit ervaring weten we dat er meestal na 95 dagen geen vragen meer zijn over onze antwoorden. Als u uw rechten als betrokkene laat gelden (zie punt 10), worden uw persoonsgegevens tot drie jaar na het definitieve antwoord bewaard om aan te tonen dat we u uitgebreide informatie hebben verstrekt en dat we voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

4. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens

Doelen van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

Wij, Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van zogenaamde cookies en andere vergelijkbare technologieën voor het verwerken van gebruiksgegevens op www.monsieur-cuisine.com en enkele van de daar ingebedde websites.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen, die telkens specifiek is voor het gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk uw identiteit kennen.

Het gebruik van cookies en andere technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens heeft de volgende doeleinden, afhankelijk van de categorie van de cookie of andere technologie:

 • Technisch noodzakelijk: Dit zijn cookies en soortgelijke methoden zonder welke u geen gebruik kunt maken van onze diensten (bijvoorbeeld om de website/functies die u hebt aangevraagd weer te geven, om uw registratie op te slaan op de inlogpagina, etc.).
 • Comfort: Dankzij deze technieken kunnen we rekening houden met uw werkelijke of vermeende voorkeuren voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Zo kunnen we uw instellingen gebruiken om onze website in uw eigen taal weer te geven.
 • Statistieken: Deze technieken stellen ons in staat om anonieme statistieken op te stellen over het gebruik van onze diensten. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe we onze website nog beter kunnen aanpassen aan de gewoontes van de gebruikers.
 • Marketing: Deze cookies stellen ons in staat om u reclamecontent te tonen die bij u past, op basis van de analyse van uw gebruiksgedrag. Uw gebruiksgedrag kan ook worden gevolgd via verschillende websites, browsers of eindapparaten met behulp van een gebruikers-ID (unieke identifier).

Een overzicht van de gebruikte cookies en andere technologieën, samen met de respectievelijke doeleinden van de gegevensverwerking, de opslagperioden en eventuele betrokken derde partijen, vindt u hier.

In het kader van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens worden, afhankelijk van het doel, de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:

Technisch noodzakelijk:

 • Authenticatiegegevens om een gebruiker te identificeren na het aanmelden zodat bij volgende bezoeken toegang wordt verkregen tot geautoriseerde inhoud (bijv. toegang tot het klantaccount);
 • Beveiligingshandelingen (bijv. herkenning van herhaaldelijke mislukte inlogpogingen);
 • Toestemming voor het gebruik van cookies.

Statistieken:

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Daarbij gaat het met name om:
  • browsertype/-versie;
  • gebruikt besturingssysteem;
  • referrer-URL (de eerder bezochte pagina);
  • hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres);
  • tijdstip van de serveraanvraag;
  • gebeurtenissen op de website (surfgedrag).
 • Het IP-adres wordt regelmatig geanonimiseerd zodat het niet naar u persoonlijk te herleiden is.

De wettelijke basis voor het gebruik van cookies voor comfort-, statistische en marketingdoeleinden is uw toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a) AVG. De wettelijke basis voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, punt b) AVG, d.w.z. we verwerken uw gegevens om onze diensten te verlenen met het oog op contractinitiatie of contractuitvoering.

U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken/aanpassen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Klik hier en selecteer wat u wel en niet wilt. Door het betreffende vakje uit te vinken, trekt u uw toestemming voor de betreffende doeleinden van de gegevensverwerking eenvoudig en snel in.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

In het kader van de gegevensverwerking door middel van cookies en soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens kunnen wij gebruik maken van gespecialiseerde dienstverleners, met name op het gebied van online marketing. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, worden zorgvuldig geselecteerd en zijn contractueel gebonden aan artikel 28 AVG. Alle bedrijven die in ons cookiebeleidals aanbieder worden genoemd, tenzij ze aan het begin van dit punt als (mede)verantwoordelijke zijn genoemd, treden voor ons op als opdrachtverwerkers.

In het kader van onze samenwerking met Google LLC worden de bovengenoemde gegevens meestal ook verwerkt op servers in de VS voor statistische en marketingdoeleinden. Daarnaast kunnen uw gegevens ook worden verwerkt op servers in China ter ondersteuning van de implementatie van de bovengenoemde technologieën door onze opdrachtverwerkers.

Als u toestemming hebt gegeven voor verwerking voor marketingdoeleinden, delen we uw gebruikers-ID en de bijbehorende gebruiksprofielen met derden via de aanbieders van reclamenetwerken.

Opslagduur/criteria voor het vaststellen van de opslagduur:

Informatie over hoe lang de cookies worden opgeslagen, vindt u in ons cookiebeleid. Als de optie "aanhoudend" is geselecteerd in de kolom "Vervaldatum", wordt de cookie permanent opgeslagen tot de overeenkomstige toestemming wordt ingetrokken.

 

5. Optie tot intrekking/opt-out-optie

Naast de in punt 5 genoemde opties, kunt u de onder punt 5 toegelichte targeting-technologieën ook voorkomen met behulp van een bepaalde cookie-instelling in uw browser, bijv. door bepaalde of alle cookies te weigeren. We willen u erop wijzen dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u op interesses gebaseerde gepersonaliseerde advertenties voorkomen met behulp van de zogenaamde voorkeursmanager.

 

6. Socialmedia-plug-ins

Doelen van de gegevensverwerking/rechtsgronden:

Op grond van artikel 6, lid 1, punt f AVG gebruiken wij op onze website socialmedia-plug-ins van het sociale netwerk Facebook om ons bedrijf via dit netwerk bekender te maken. Het onderliggende advertentiedoel moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor de werking conform de gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door de betreffende aanbieder.

We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de doeleinden van de verwerking.

De plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. U dient hiervoor wel contact op te nemen met de aanbieder van de betreffende plug-in. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker.

De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-in-aanbieder hebt en daar bent ingelogd. Als u bij de plug-in-aanbieder bent ingelogd, worden de gegevens die door ons over u zijn verzameld direct toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in-aanbieder. Als u op de knop klikt en bijvoorbeeld de pagina linkt, slaat de plug-in-aanbieder deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, aangezien u op die manier kunt voorkomen dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de aanbieder van de plug-in.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking door Facebook is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder:

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

We gebruiken op onze website socialmedia-plug-ins van gespecialiseerde providers, in het bijzonder van Facebook Ireland Limited. Voor zover bij ons bekend worden uw gegevens meestal ook verwerkt op servers in de VS.

Opslagduur/criteria voor het vaststellen van de opslagduur:

Voor meer informatie over het wissen van gegevens die door de plug-in-aanbieder zijn verzameld, verwijzen wij u naar de betreffende privacyverklaringen van de plug-in-aanbieder (zie hierboven).

 

7. Toezending aan ontvangers in een derde land

Indien wij gegevens overdragen aan ontvangers in een derde land (gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte), kunt u dit zien in de informatie over de ontvangers/categorieën van ontvangers in de beschrijving van de respectievelijke gegevensverwerking. In sommige derde landen certificeert de Europese Commissie een gegevensbeschermingsnorm die vergelijkbaar is met het niveau in de Europese Economische Ruimte door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten. Een lijst van deze landen kunt u hier oproepen. Als er in een land geen vergelijkbare norm voor gegevensbescherming bestaat, zorgen we ervoor dat de gegevensbescherming voldoende wordt gewaarborgd door andere maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld via bindende bedrijfsvoorschriften, standaard contractbepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Neem contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (punt 12) als u hierover meer gedetailleerde informatie wilt ontvangen.

 

8. Inbegrepen inhoud van derden

We gebruiken YouTube-video's in ons online aanbod. Deze video's staan opgeslagen op http://www.youtube.com en kunnen direct op onze website worden afgespeeld. Deze zijn allemaal ingebed in de ‘uitgebreide privacymodus’, wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen. Adres en privacybeleid van YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten;

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

9. Geen verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht en is ook niet vereist voor het afsluiten van een contract. U bent ook niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht u deze niet verstrekken, kan dit tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

 

10. Uw rechten als betrokkene

Overzicht

Naast het recht om uw aan ons gegeven toestemming in te trekken, hebt u de volgende rechten als aan de respectievelijke wettelijke vereisten is voldaan:

 • recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 15 AVG en § 34 BDSG (Duitsland);
 • recht om onjuiste gegevens te rectificeren of onvolledige gegevens aan te vullen in overeenstemming met artikel 16 AVG;
 • recht op verwijdering van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 17 AVG en § 35 BDSG;
 • recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met artikel 18 AVG;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 AVG;
 • recht van bezwaar op grond van artikel 21 AVG.

Recht op informatie conform artikel 15 AVG

Conform artikel 15 lid 1 AVG hebt u het recht om op verzoek kosteloos informatie te krijgen over de persoonlijke gegevens die over u bij ons zijn opgeslagen. Daarbij gaat het met name om:

 • de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog bekend worden gemaakt;
 • de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de opslagduur;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, van een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 AVG en- in ieder geval in deze gevallen- zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Wanneer persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven, dan hebt u het recht overeenkomstig artikel 46 AVG op de hoogte te worden gebracht van de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Recht op rectificatie conform artikel 16 AVG

U hebt het recht om van ons te eisen dat onjuiste persoonsgegevens die u betreffen onmiddellijk worden gerectificeerd. Met inachtneming van de doelen van de gegevensverwerking hebt u het recht te eisen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, ook door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op het wissen van gegevens conform artikel 17 AVG

U hebt het recht van ons te eisen dat op u betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze werden verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • u herroept uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) AVG was gebaseerd en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u tekent overeenkomstig artikel 21, lid 1 of lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn in het geval van artikel 21, lid 1 AVG geen prioritair gerechtvaardigde redenen voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de persoonsgegevens zijn met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1 AVG verzameld.

Indien wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze te wissen, nemen wij, met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen om de derde die uw gegevens verwerkt erover te informeren dat u ook van hen de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens eist.

Recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 AVG

U hebt het recht van ons te eisen dat de verwerking wordt beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist;
 • de verwerking is onrechtmatig en u eist in plaats van het wissen van de persoonsgegevens dat het gebruik ervan wordt beperkt;
 • de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens voor de doelen van de verwerking niet langer nodig heeft, de betrokkene ze echter nodig heeft om rechten te doen gelden, deze uit te oefenen of te verdedigen of
 • u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering via ons toe te zenden, indien

 • de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) of op een overeenkomst volgens artikel 6, lid 1, punt b) AVG en
 • de verwerking met behulp van geautomatiseerde methoden plaatsvindt.

Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens hebt u het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door ons worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar conform artikel 21 AVG

Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1 AVG kan er bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Het vorenstaande algemene recht van bezwaar geldt voor alle verwerkingsdoelen die in deze privacybepalingen worden beschreven en die worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. In tegenstelling tot het specifieke recht van bezwaar tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden zijn wij volgens de AVG alleen verplicht gevolg te geven aan een dergelijk algemeen bezwaar als u ons hiervoor redenen van een hogere orde aanvoert, zoals een mogelijk gevaar voor het leven of de gezondheid. Daarnaast hebt u de mogelijkheid u te richten tot de voor Lidl Stiftung & Co. KG bevoegde toezichthoudende autoriteit of de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Stiftung & Co. KG.

Het recht om bezwaar aan te tekenen bij de autoriteit voor gegevensbescherming conform artikel 77 AVG

U hebt bovendien te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het land waar u woont of met de autoriteit in Baden-Württemberg, de deelstaat waarin Lidl-bedrijven zijn gevestigd.

 

11. Uitoefenen van uw rechten

Als u vragen hebt over de website of over het uitoefenen van uw rechten bij de verwerking van uw gegevens (gegevensbeschermingsrechten), kunt u contact opnemen met de klantenservice van Lidl:

 

12. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming

Deze privacybepalingen zijn van toepassing, met uitzondering van de verwerkingsactiviteit beschreven onder punt 4, voor gegevensverwerking door de Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm en voor de website www.monsieur-cuisine.com.

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via de contactadressen vermeld onder punt 11.