Przejdź do zawartości

Polityka prywatności na stronie www.monsieur-cuisine.com

(wersja 1.0, stan na dzień 01.11.2021)

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie internetowej www.monsieur-cuisine.com. W poniższej Polityce prywatności informujemy o rodzaju i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio są przyporządkowane lub można je przyporządkować do użytkownika. Podstawę prawną stanowi w szczególności ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

 

1. Wywołanie strony internetowej

Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas wywołania naszej strony internetowej przeglądarka używana na urządzeniu końcowym użytkownika automatycznie i bez jego udziału przesyła na serwer naszej strony internetowej i tymczasowo przechowuje w tzw. pliku dziennika:

 • adres IP pytającego urządzenia z dostępem do Internetu;
 • datę i godzinę (GMT) dostępu;
 • nazwę oraz adres URL wywoływanego pliku;
 • stronę internetową / aplikację, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłający);
 • przeglądarkę internetową użytkownika (m.in. język i wersja przeglądarki internetowej);
 • ew. system operacyjny i interfejs urządzenia użytkownika;
 • status dostępu / kod statusu http oraz
 • liczbę przekazanych bajtów wywołanego adresu URL

w następujących celach:

 • zapewnienie płynnego nawiązywania połączenia,
 • zapewnienie wygodnego użytkowania naszej strony internetowej / aplikacji oraz
 • ocenę bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na wymienionych wyżej celach przetwarzania danych. Jeżeli prezentacja strony służy przygotowaniu umowy, wówczas podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 litera b) RODO.

Odbiorcy / kategorie odbiorców:

Dane użytkownika są przetwarzane na nasze zlecenie również przez podmioty zajmujące się przetwarzaniem w celu obsługi i dalszego rozwoju strony internetowej. Podmioty te są zawsze starannie wybierane, przez nas audytowane, a także podlegają zobowiązaniu umownemu zgodnie z art. 28 RODO.

W ramach naszej współpracy z podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem w celu wsparcia pod kątem wymienionych powyżej celów dane użytkowników są z reguły przetwarzane także na serwerach w Chinach.

Okres przechowywania / kryteria regulujące okres przechowywania:

Dane, które przetwarzamy w wyżej wymienionych celach, anonimizujemy po 14 dniach, a także przechowujemy je w zanonimizowanej formie przez okres 90 dni. Następnie dane są automatycznie usuwane.

 

2. Rejestracja i korzystanie z konta klienta Monsieur Cuisine

Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Użytkownik może założyć konto użytkownika w robocie kuchennym Monsieur Cuisine Connect i logować się za pomocą tego konta na stronie internetowej www.monsieur-cuisine.com oraz w aplikacji Monsieur Cuisine, aby korzystać z określonych funkcji (np. wybór ulubionych przepisów). Z konta można następnie korzystać na urządzeniu, w aplikacji bądź na stronie internetowej w sposób zsynchronizowany.

 

Po wprowadzeniu odpowiednich danych dostępowych w urządzeniu zostanie wysłane do użytkownika łącze do aktywacji konta. Proces rejestracji jest zakończony dopiero wtedy, gdy podany w jego ramach adres e-mail zostanie zweryfikowany, a rejestracja zostanie przez nas ostatecznie potwierdzona. 

W ramach procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

 • pseudonim (tzw. „nick”),
 • adres e-mail,
 • hasło
 • i nadany automatycznie numer identyfikacyjny użytkownika (ID).

Dane podane przez użytkownika w ramach procesu rejestracji muszą być poprawne pod względem merytorycznym. Nie wolno używać danych osób trzecich.

Dodatkowo można uzupełnić profil, dobrowolnie podając następujące informacje uzupełniające:

 • zdjęcie profilowe,
 • typ stosowanego urządzenia,
 • samodzielnie stworzone przepisy (wyłącznie na stronie internetowej),
 • własne zdjęcia przepisów (wyłącznie na stronie internetowej) oraz
 • komentarze do przepisów.

Podany przez użytkownika adres e-mail wykorzystujemy w następujących celach:

 • aby udzielić wsparcia w przypadku problemów z kontem użytkownika oraz
 • by przekazać informacje dotyczące zmian warunków użytkowania lub, jeśli to konieczne, zmian polityki prywatności.

Podstawę prawną przechowywania danych użytkownika stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. B) RODO, co oznacza, iż przetwarzamy te dane w ramach przygotowania do zawarcia umowy bądź realizacji umowy.

Odbiorcy / kategorie odbiorców:

W celu przetwarzania danych korzystamy z usług usługodawców, którzy umożliwiają nam przechowywanie danych, udostępniają systemy baz danych itp., oferują wsparcie techniczne oraz świadczą usługi w zakresie doradztwa technicznego i marketingowego. Wszystkie nasze podmioty przetwarzające zostały starannie wybrane, są przez nas audytowane, a także podlegają zobowiązaniu umownemu zgodnie z art. 28 RODO.

Przepisy wybrane przez użytkownika jako ulubione są widoczne tylko dla niego. Przepisy stworzone samodzielnie i wstawione przez użytkownika, podobnie jak komentarze, są widoczne wraz z „nickiem” i ewentualnym zdjęciem profilowym dla innych użytkowników.

W ramach naszej współpracy z podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem w celu wsparcia pod kątem wymienionych powyżej celów dane użytkowników są z reguły przetwarzane także na serwerach w Chinach.

Okres przechowywania / kryteria regulujące okres przechowywania:

Jeżeli użytkownik zleci usunięcie swojego konta Monsieur Cuisine, jego dane również zostaną usunięte. Komentarze i przepisy wstawiane przez użytkownika do tego momentu zostaną zanonimizowane i pozostaną dostępne dla innych użytkowników strony internetowej oraz aplikacji MC. Jeżeli użytkownik zażyczy sobie całkowitego usunięcia wstawionych przez siebie komentarzy i przepisów, prosimy o stosowną, odrębną informację za pośrednictwem działu obsługi klienta (punkt 12). Wówczas całkowicie usuniemy przepisy i komentarze wstawione przez użytkownika.     

 

3. Kontakt

Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam telefonicznie, e-mailem lub na czacie internetowym, np. w celu skierowania zapytania do działu obsługi klienta, są oczywiście traktowane poufnie. Danych użytkownika używamy wyłącznie w celu związanym z przetworzeniem jego zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nasz interes i jednocześnie (uzasadniony) interes użytkownika w tym przetwarzaniu danych wynika z celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika, rozwiązania ewentualnych problemów, a tym samym utrzymania i promowania satysfakcji użytkownika jako klienta lub jako użytkownika naszej witryny internetowej.

Odbiorcy / kategorie odbiorców:

W przypadku odpowiadania na zapytania użytkownika dane użytkownika będą również przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty zajmujące się przetwarzaniem w dziale obsługi klienta. Podmioty te są zawsze starannie wybierane, przez nas audytowane, a także podlegają zobowiązaniu umownemu zgodnie z art. 28 RODO.

Może być również konieczne przekazanie fragmentów zapytania użytkownika partnerom umownym (np. dostawcom w przypadku zapytań dotyczących konkretnych produktów) w celu przetworzenia zapytania użytkownika. W takich przypadkach zapytanie jest wcześniej anonimizowane, aby osoby trzecie nie mogły ustalić żadnego powiązania z użytkownikiem. Jeżeli przekazanie danych osobowych użytkownika okaże się celowe w indywidualnych przypadkach, poinformujemy o tym wcześniej użytkownika i poprosimy o jego zgodę. Nie przekażemy danych użytkownika osobom trzecim w tych celach bez zgody użytkownika.

Okres przechowywania / kryteria regulujące okres przechowywania:

Wszystkie dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka) na tej stronie internetowej, pocztą elektroniczną lub na czacie internetowym, są przez nas usuwane lub anonimizowane najpóźniej po 95 dniach od udzielenia ostatecznej odpowiedzi. Doświadczenie pokazuje, że pytania dotyczące naszych odpowiedzi zwykle nie pojawiają się już po upływie 95 dni. W razie dochodzenia praw przez użytkownika jako osoby, której dane dotyczą (patrz punkt 10), jego dane osobowe są przechowywane przez 3 lata od ostatecznej odpowiedzi w celu potwierdzenia, że udzielono mu wyczerpującej odpowiedzi i spełnione zostały wymogi ustawowe.

 

4. Stosowanie plików cookie i podobnych technologii w celu przetwarzania danych o użytkowaniu

Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

My, Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych w związku ze stosowaniem tak zwanych plików cookie i innych podobnych technologii służących do przetwarzania danych o użytkowaniu na stronie www.monsieur-cuisine.com i niektórych osadzonych tam stronach internetowych.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Pliki cookie nie wyrządzają szkody w urządzeniu końcowym użytkownika, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które są związane z konkretnie używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób uzyskujemy bezpośrednio wiedzę o tożsamości użytkownika.

Stosowanie plików cookie i innych technologii służących do przetwarzania danych o użytkowaniu służy — w zależności od kategorii plików cookie lub innych technologii — następującym celom:

 • Pliki niezbędne ze względów technicznych: Są to pliki cookie i podobne metody, bez których użytkownik nie mógłby korzystać z naszych usług (np. służące do prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej / wybranych przez użytkownika funkcji, zapisywania logowania użytkownika itp.).
 • Komfort: Za pomocą tych technologii możemy uwzględnić rzeczywiste lub potencjalne preferencje związane z wygodnym korzystaniem z naszej strony internetowej. Przykładowo na podstawie ustawień użytkownika możemy wyświetlać naszą stronę internetową w wybranym przez niego języku.
 • Statystyka: Technologie te umożliwiają nam sporządzanie anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych usług. Dzięki temu jesteśmy na przykład w stanie określić, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej dopasować naszą stronę internetową do przyzwyczajeń użytkowników.
 • Marketing: W ten sposób możemy wyświetlać dopasowane do użytkownika treści reklamowe, które opierają się na analizie jego sposobu korzystania ze strony. Możliwe jest śledzenie sposobu korzystania ze strony na różnych stronach internetowych, w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach końcowych na podstawie ID użytkownika (jednoznaczna identyfikacja).

Przegląd informacji na temat stosowanych plików cookie i innych technologii wraz z celami przetwarzania danych, okresem ich przechowywania i informacją o ewentualnych uczestniczących podmiotach trzecich podano tutaj.

W ramach korzystania z plików cookie oraz podobnych technologii przetwarzania danych o użytkowaniu w zależności od celu przetwarzane są w szczególności następujące rodzaje danych osobowych:

Pliki niezbędne ze względów technicznych:

 • dane uwierzytelniania służące do identyfikacji użytkownika po zarejestrowaniu, aby w przypadku kolejnych wizyt uzyskać dostęp do autoryzowanych treści (np. dostęp do konta klienta);
 • zdarzenia ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa (np. rozpoznanie częstych niepomyślnych prób logowania);
 • wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie.

Statystyka:

 • Pseudonimizowane profile użytkowników z informacjami dotyczącymi korzystania z naszej strony internetowej. Są to w szczególności:
  • typ/wersja przeglądarki internetowej,
  • system operacyjny użytkownika,
  • adres URL odsyłający (odwiedzana wcześniej strona internetowa),
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
  • godzina żądania serwera,
  • wywołane zdarzenia na stronie internetowej (aktywność użytkownika).
 • Adres IP jest przy tym zawsze anonimizowany, w związku z czym powiązanie danych z osobą użytkownika jest zasadniczo wykluczone.

Podstawę prawną dla stosowania plików cookie zwiększających komfort, plików statystycznych i marketingowych stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) RODO. Podstawę prawną dla stosowania plików cookie niezbędnych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 litera b) RODO, tzn. przetwarzamy dane użytkownika w celu udostępniania naszych usług w ramach przygotowania do zawarcia umowy lub realizacji umowy.

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać/zmodyfikować swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, nie naruszając jednak zgodności z prawem przetwarzania danych na podstawie tej zgody do momentu jej odwołania. W tym celu wystarczy kliknąć tutaj i dokonać odpowiedniego wyboru. Poprzez usunięcie odpowiednich zaznaczeń użytkownik w prosty i wygodny sposób odwołuje swoją zgodę na określone cele przetwarzania.

Odbiorcy / kategorie odbiorców:

W ramach przetwarzania danych za pomocą plików cookie i podobnych technologii przetwarzania danych o użytkowaniu możemy także współpracować z wyspecjalizowanymi usługodawcami, w szczególności z dziedziny marketingu internetowego. Usługodawcy ci przetwarzają dane użytkowników na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające i są zawsze starannie wybierani oraz zobowiązani umownie zgodnie z artykułem 28 RODO. Wszystkie przedsiębiorstwa wymienione w naszych postanowieniach dotyczących plików cookiejako dostawcy, o ile nie zostały wymienione na początku niniejszego punktu jako (wspólne) podmioty odpowiedzialne, pracują dla nas jako podmioty przetwarzające.

W ramach naszej współpracy z firmą Google LLC wyżej wymienione dane są z reguły przetwarzane w celach statystycznych i marketingowych także na serwerach w USA. Ponadto dane użytkownika mogą być także przetwarzane na serwerach w Chinach w celu wsparcia przy wdrażaniu wymienionych powyżej technologii przez nasze podmioty przetwarzające.

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, możemy udostępniać jego ID użytkownika i powiązane profile użytkowania podmiotom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

Okres przechowywania / kryteria regulujące okres przechowywania:

Okres przechowywania plików cookie podano w naszych postanowieniach dotyczących plików cookie. Jeżeli w kolumnie „Przebieg” widnieje informacja „trwały”, wówczas plik cookie jest zapisywany trwale do odwołania określonej zgody.

 

5. Możliwość odwołania / plik opt-out

Oprócz wymienionych w punkcie 5 możliwości wymienione w punkcie 5 technologie targetingu można także zablokować poprzez odpowiednie ustawienia plików cookie w przeglądarce, np. odrzucając określone lub wszystkie pliki cookie. Informujemy, że może to spowodować ograniczenie działania niektórych funkcji niniejszej strony internetowej.

Ponadto istnieje możliwość zablokowania spersonalizowanej, opartej na zainteresowaniach reklamy za pomocą tzw.menedżera preferencji.

 

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Cele przetwarzania danych / podstawy prawne:

Na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO stosujemy na naszej stronie internetowej wtyczki serwisu społecznościowego Facebook, aby w ten sposób zwiększyć rozpoznawalność naszego przedsiębiorstwa. Związany z tym cel reklamowy należy postrzegać jako uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za obsługę zgodną z przepisami o ochronie danych ponoszą dostawcy tych mediów.

Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych; nie jest nam również znany pełen zakres gromadzenia danych oraz cele ich przetwarzania.

Dostawca wtyczki zapisuje zgromadzone dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej według potrzeb. Taka analiza (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) służy w szczególności do wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb oraz do informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się do określonego dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki oferujemy użytkownikom możliwość interakcji z serwisami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam udoskonalać naszą ofertę i uatrakcyjniać ją dla naszych użytkowników.

Przekazywanie danych następuje niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczki i czy jest na nim zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany u dostawcy wtyczki, jego dane, które zostały przez nas zgromadzone, są bezpośrednio przypisywane do jego konta istniejącego u dostawcy wtyczki. Gdy użytkownik naciśnie przycisk i np. poda łącze do strony, dostawca wtyczki zapisuje na jego koncie użytkownika także tę informację i udostępnia ją jego kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po korzystaniu z serwisów społecznościowych, aby w ten sposób zapobiec przyporządkowaniu aktywności do profilu użytkownika u dostawcy wtyczki.

Pozostałe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez serwis Facebook podano w polityce prywatności tego serwisu:

Odbiorcy / kategorie odbiorców:

Na naszej stronie internetowej stosujemy wtyczki mediów społecznościowych wyspecjalizowanych dostawców, w szczególności serwisu Facebook Ireland Limited. Według naszej wiedzy dane użytkowników są z reguły przetwarzane także na serwerach w USA.

Okres przechowywania / kryteria regulujące okres przechowywania:

Pozostałe informacje na temat usuwania zgromadzonych danych przez dostawców wtyczek podano w polityce prywatności określonych dostawców wtyczek (patrz powyżej).

 

7. Przekazywanie danych do odbiorców w kraju trzecim

Jeżeli przekazujemy dane do odbiorców w kraju trzecim (siedziba poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), wówczas informujemy o odbiorcach / kategoriach odbiorców w ramach opisu określonej polityki prywatności. W przypadku niektórych krajów trzecich Komisja Europejska poprzez tzw. decyzje o odpowiednim poziomie ochrony potwierdza standard ochrony danych porównywalny z poziomem w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Lista tych krajów jest dostępna tutaj. Jeżeli dany kraj nie zapewnia porównywalnego standardu ochrony danych, dbamy o to, aby ochrona danych była odpowiednio zagwarantowana dzięki innym środkom. Przykładowo jest to możliwe poprzez wiążące przepisy przedsiębiorstwa, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych, certyfikaty lub zatwierdzone kodeksy postępowania. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (punkt 12).

 

8. Zintegrowane treści podmiotów zewnętrznych

Na naszej stronie internetowej prezentujemy filmy YouTube, które są zapisane pod adresem http://www.youtube.com, a ich odtworzenie jest możliwe bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie te filmy są zintegrowane w ramach „rozszerzonego trybu chronionego”, tzn. do serwisu YouTube nie są przekazywane żadne dane dotyczące użytkownika, jeżeli użytkownik nie odtwarza filmów. Dopiero, gdy użytkownik odtworzy film, następuje przekazanie danych. Nie mamy wpływu na to przekazywanie danych.

Pozostałe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez serwis YouTube podano w polityce prywatności tego serwisu. Znajdują się tam również pozostałe informacje dotyczące związanych z tym praw użytkownika i możliwości ustawień mających na celu ochronę prywatności. Adres i polityka prywatności YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

9. Brak obowiązku udostępnienia danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane w oparciu o prawo ani umowę, a także nie jest wymagane do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest też zobowiązany do udostępnienia swoich danych osobowych. Niepodanie danych może jednak spowodować, że użytkownik nie będzie w stanie korzystać z naszej strony internetowej lub nie będzie w stanie korzystać z niej w pełnym zakresie.

 

10. Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Przegląd

Oprócz prawa do odwołania udzielonej nam zgody użytkownik ma następujące inne prawa, jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne:

 • prawo do informacji o przechowywanych u nas danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 15 RODO oraz § 34 Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG),
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • Prawo do usunięcia przechowywanych u nas danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 17 RODO oraz § 35 Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 18 RODO,
 • Prawo do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO

Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania od nas na żądanie informacji o przechowywanych danych osobowych. Obejmuje to w szczególności:

 • cele przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały ujawnione lub jeszcze będą ujawniane;
 • planowany okres przechowywania danych osobowych użytkownika lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
 • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, łącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22, ust. 1 oraz 4 RODO oraz — przynajmniej w tych przypadkach — istotne informacje dotyczące zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazywaniem określonym w art. 46 RODO.

Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO

Użytkownik ma prawo żądać od nas niezwłocznego poprawienia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które dotyczą użytkownika. Z uwzględnieniem celów przetwarzania użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie usunęli dotyczące go dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • użytkownik, którego dane dotyczą, wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • użytkownik, którego dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 lub ust. 2 RODO wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania na mocy art. 21 ustęp 1 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli upubliczniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, podejmujemy odpowiednie działania z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji, aby poinformować podmioty trzecie przetwarzające dane osobowe użytkownika, że użytkownik również od nich żąda usunięcia wszystkich łączy do danych osobowych lub ich kopii albo replikacji tych danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 18 RODO

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik zamiast usunięcia danych osobowych żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
 • użytkownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 RODO użytkownik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika.

Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu dotyczy wszystkich celów przetwarzania opisanych w niniejszej Polityce prywatności, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przeciwieństwie do szczególnego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych, zgodnie z przepisami RODO jesteśmy zobowiązani do uwzględniania takiego ogólnego sprzeciwu tylko wtedy, gdy użytkownik poda nam powody nadrzędnej wagi, np. ewentualne zagrożenie życia lub zdrowia. Ponadto można się również skontaktować się z organem nadzorczym odpowiedzialnym właściwym dla spółki Lidl Stiftung Co. KG lub inspektorem ochrony danych w Lidl Stiftung Co. KG.

Prawo do złożenia skargo do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO

Ponadto użytkownik ma w każdej chwili prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym ds. ochrony danych. W tym celu użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym mieszka użytkownik, lub z organem kraju związkowego Badenia-Wirtembergia jako kraju związkowego, w którym mają siedzibę spółki Lidl.

 

11. Wykonywanie praw przysługujących użytkownikowi

W przypadku pytań dotyczących strony internetowej lub realizacji praw użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych (prawa do ochrony danych) można zwrócić się do działu obsługi klienta spółki Lidl:

12. Nazwa i dane kontaktowe administratora przetwarzania danych oraz dane kontaktowe zakładowego inspektora ochrony danych

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie — z wyjątkiem czynności przetwarzania ujętych w punkcie 4 — do przetwarzania danych przez spółkę Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm oraz w odniesieniu do strony internetowej www.monsieur-cuisine.com.

Z inspektorem ochrony danych spółki można skontaktować się pod adresami kontaktowymi podanymi w punkcie 11.