Przejdź do zawartości

Informacje prawne

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
D-22761 Hamburg
Mail: shopmonsieur-cuisinecom 
Tel. 00800 555 00 888 

PREZES
Matthias Hoyer
Thomas Meyer

Amtsgericht Hamburg: HRB 81937
NIP: DE 813326245

Odpowiedzialny za treść
Matthias Hoyer
HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
D-22761 Hamburg


Informacje dotyczące ochrony danych dla witryny internetowej Monsieur Cuisine (dalej: „witryna MC”) i aplikacji Monsieur Cuisine (dalej „aplikacja MC”)


1.    Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

1.1.    Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z witryny MC oraz aplikacji MC. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą konsumenta, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, działanie użytkownika.

1.2.    Poniższe informacje obowiązują w przypadku witryny internetowej MC i aplikacji MC. Na końcu oświadczenia (punkt 16) zwracamy uwagę na szczególne kwestie odnoszące się tylko do aplikacji MC.

1.3.    Odpowiedzialność zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia ogólnego UE o ochronie danych (RODO) ponosi

HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, 22761 Hamburg
shopmonsieur-cuisinecom
00800 555 00 888

1.4.    Konsument może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej datenschutzhoyerhandelcom lub pisząc na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Der Datenschutzbeauftragte”.

1.5.    Jeśli w przypadku poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usług zaufanego partnera zewnętrznego lub chcielibyśmy wykorzystać dane osobowe w celach marketingowych, informujemy konsumenta szczegółowo o zakresie takiej procedury. Podajemy również ustalone kryteria określające czas przechowywania danych.

2.    Prawa użytkownika

2.1.    Użytkownik zachowuje następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

–     prawo do informacji,
–     prawo do skorygowania lub usunięcia,
–     prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania,
–     prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie,
–     prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z praw można skontaktować się za pomocą podanych powyżej danych z podmiotem odpowiedzialnym (punkt 1.3.) lub inspektorem ochrony danych (punk 1.4.).


2.2.    Ponadto użytkownik ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.

3.     Wycofanie zgody lub odwołanie


3.1. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją odwołać w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody skutkuje na przyszłość w zakresie dopuszczalności przetwarzania danych osobowych po tym jak zostanie nam przekazane.

3.2. Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w oparciu o równoważenie interesów, można sprzeciwić się przetwarzaniu w takiej formie. Dzieje się tak, jeśli przetwarzanie danych nie jest wymagane zwłaszcza w celu realizowania warunków umowy, które zawsze przedstawiamy w niniejszym opisie funkcji. W przypadku takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w takim zakresie. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i zaprzestaniemy lub odpowiednio dostosujemy przetwarzanie danych albo zaprezentujemy własne przekonujące uzasadnione powody do niezbędnego kontynuowania przetwarzania danych. Prosimy o przesłanie sprzeciwu na adres kontaktowy lub e-mail podany w punkcie 1.3. Oczywiście użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych dla celów reklamowych i analizy danych. Użytkownik może poinformować nas o swoim sprzeciwie wobec reklamy, korzystając z danych kontaktowych podanych w rubryce Osoba Odpowiedzialna.


4.  Brak zobowiązania do udostępniania danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest również zobowiązany do udostępniania swoich danych osobowych. Jednak nieudostępnienie tych informacji może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z naszej strony internetowej lub nie będzie mógł korzystać z niej w pełnym zakresie.

5.    Gromadzenie danych osobowych w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej

5.1. W przypadku korzystania z naszej witryny w celach informacyjnych, czyli bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. W trakcie przeglądania naszej strony przez konsumenta zapisujemy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia strony i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art 6. ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

–     adres IP;
–     data i czas żądania;
–     różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT);
–     treść żądania (konkretna strona);
–     status dostępu / kod statusu HTTP;
–    strona, z której wywodzi się żądanie;
–    strony, które zostały wyświetlone przez system użytkownika poprzez naszą witrynę;
–    przesłana liczba bajtów żądanego adresu URL;
–    przeglądarka;
–    system operacyjny i jego interfejs;
–    język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane te zapisujemy na okres 7 dni w tak zwanym pliku dziennika. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

5.2. Dodatkowo poza wymienionymi wyżej danymi w trakcie użytkowania naszej witryny na komputerze konsumenta zostają zapisane pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe dostosowane do przeglądarki, które zostają zapisane na twardym dysku. Przesyłają one określone informacje dostawcy, który je zainstalował (w tym przypadku poprzez nas). Cookies nie mogą uruchamiać programów lub przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą do tworzenia efektywnej oferty internetowej przyjaznej dla użytkowników.

5.3. Korzystanie z cookies:
5.3.1.    Ta witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie zostały poniżej objaśnione:
•    Niezbędne pliki cookie 
•    Pliki cookie służące do tworzenia statystyk
•    Pliki cookie służące do analizy preferencji użytkownika
•    Pliki cookie służące do celów marketingowych


5.3.2. Niezbędne pliki cookie gwarantują funkcje, bez których nie można korzystać z naszych stron internetowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie jest wymagana zgoda użytkownika na korzystanie z absolutnie niezbędnych plików cookie na naszej stronie internetowej. Z tego powodu absolutnie niezbędne pliki cookie nie mogą być indywidualnie dezaktywowane lub aktywowane.


5.3.3. Pliki cookie służące do tworzenia statystyk, analizy preferencji użytkownika oraz celów marketingowych służą do poprawy jakości naszych usług i działań marketingowych oraz są wykorzystywane wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika.


5.3.4. Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki zgodnie z życzeniem i np. odrzucania plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie można w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji witryny.


5.3.5. Zgoda użytkownika na wykorzystanie plików cookie do tworzenia statystyk i analizy preferencji, jak również do celów marketingowych może zostać zmodyfikowana lub całkowicie odwołana w dowolnym momencie w sekcji ustawień plików cookie.


5.3.6. W szczególności, używane są następujące pliki cookie:

Pliki cookieEwentualnie osoba trzecia, która stosuje pliki cookieCelOkres ważności
NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE, które nie wymagają uzyskania zgody
__cfduidUżywany przez system dostarczania treści Cloudflare do identyfikacji zaufanego ruchu sieciowego29 dni
SRVNAMEPozwala na dystrybucję obciążenia na różne serwery. Wybrany serwer jest zapisywany za pomocą pliku cookie, dzięki czemu podczas następnej wizyty nastąpi automatyczna dystrybucja obciążenia.Session
fe_typo_userZachowuje stan użytkownika dla wszystkich żądań strony.1 dzień
CookieConsentPrzechowuje status zatwierdzania plików cookie przez użytkownika na aktualnej domenie.365 dni
cf_ob_infoJest używany do wykrywania, czy strona jest niedostępna w przypadku aktualizacji treści – plik cookie umożliwia stronie internetowej zaprezentowanie odwiedzającemu powiadomienia o danym problemie.1 dzień
cf_use_obJest używany do wykrywania, czy strona jest niedostępna w przypadku aktualizacji treści – plik cookie umożliwia stronie internetowej zaprezentowanie odwiedzającemu powiadomienia o danym problemie.1 dzień
JSESSIONIDhowuje stan użytkownika dla wszystkich żądań strony.Session
Pliki cookie, które wymagają uzyskania zgody
cookieuseridPrzechowuje status zatwierdzania plików cookie przez użytkownika na aktualnej domenie.365 dni
_gaGoogleRejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.2-letnia
_gidGoogleRejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.1 dzień
_gatGoogleRejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.2-letnia

6.    Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

6.1.    Przy nawiązaniu kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną zostają zapisane przekazane przez Państwa dane (e-mail oraz ewentualnie nazwisko, numer telefonu i wiadomość) w celu odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane, których dalsze przechowywanie nie jest potrzebne lub ograniczamy zakres ich przetwarzania, jeśli istnieją ku temu przesłanki prawne.


6.2. Dane te są przez nas przetwarzane, by zaoferować konsumentowi żądaną usługę. Przetwarzanie danych opiera się na warunkach umownych (art. 6 pkt. 1 zdanie 1 lit. b RODO) w zakresie pytań związanym z Państwa zakupem w naszym sklepie z akcesoriami MC. W celu obsługi klienta w pozostałym zakresie i odpowiedzi na pytania przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO), ponieważ umożliwia zadowalającą obsługę klienta.

7.    Założenie konta użytkownika na stronie internetowej

Konto użytkownika można utworzyć w aplikacji MC App, na stronie internetowej www.monsieur-cuisine.com oraz przez Monsieur Cuisine Connect. Zarejestrowany użytkownik może bezpłatnie korzystać z następujących funkcji:
•    wybieranie i synchronizowanie ulubionych przepisów,
•    ilustrowanie i publikowanie samodzielnie opracowanych przepisów,
•    komentowanie przepisów innych użytkowników,
•    dostęp do książek kucharskich Monsieur Cuisine z możliwością ich pobierania i drukowania. 

W trakcie zakładania konta użytkownika w aplikacji lub na stronie internetowej zbieramy następujące dane:
•     nazwa/nick,
•     e-mail,
•     hasło,
•    automatycznie przydzielony numer identyfikacyjny użytkownika.

Mogą Państwo podać również następujące dobrowolne informacje:
•     zdjęcie profilowe,
•    używany typ urządzenia,
•    samodzielnie opracowany przepis,
•    własne zdjęcia przepisu,
•    komentarze (opcjonalnie).
Dane są pobierane w celu umożliwienia korzystania z wyżej wymienionych funkcji.

Państwa hasło i adres e-mail nie są dostępne do wglądu osób trzecich i nie zostaną przekazane osobom trzecim. Adresu e-mail używamy poza tym  
•    do rozwiązywania problemów związanych z kontem użytkownika;
•    do informowania użytkownika o wszelkich zmianach w warunkach użytkowania lub, w razie potrzeby, do informowania użytkownika o zmianach w polityce prywatności.
Wgląd w wybrane przez użytkownika ulubione przepisy ma wyłącznie użytkownik. Wstawione i opracowane przez użytkownika przepisy oraz komentarze mogą oglądać osoby trzecie przy użyciu nazwy/nicka i ewentualnie dodanego zdjęcia profilowego.
Gromadzenie i przetwarzanie tych danych opiera się na umowie korzystania zawartej przy tworzeniu konta użytkowania i tym samym na art. 6 I zdanie 1 lit. b RODO.
Dane przetwarzane są przez następujące kategorie usługodawców:
•    usługodawca odpowiedzialny za hosting i eksploatację infrastruktury,
•    usługodawca odpowiedzialny za wsparcie, redagowanie treści i opiekę nad kontami użytkowników,
•    usługodawca odpowiedzialny za administrowanie systemami,
•    usługodawca odpowiedzialny za hosting poczty e-mail.
Dane przetwarzane są wyłącznie na serwerach zlokalizowanych na terenie UE.
Dane są zapisane do momentu usunięcia konta. Użytkownik może usunąć swoje konto użytkownika w całości i w każdym momencie w zakładce „Mój profil” na stronie internetowej www.monsieur-cuisine.com lub w „strefie uczestników” aplikacji.   
W przypadku usuwania konta użytkownika w powyżej opisany sposób utworzone w tym czasie przez użytkownika komentarze i przepisy będą anonimowe, ale będą nadal dostępne dla innych odwiedzających stronę internetową oraz w aplikacji MC.W przypadku życzenia kompletnego usunięcia wstawionych przez użytkownika komentarzy i przepisów prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie w swojej wiadomości e-mail wysyłanej na adres loeschungmonsieur-cuisinecom. W takiej sytuacji usuniemy całkowicie przepisy i komentarze użytkownika.    

8.    Synchronizacja dobrowolnych danych z MCC

Po podłączeniu Monsieur Cuisine Connect do Internetu i zalogowaniu się do konta użytkownika konto użytkownika jest synchronizowane, tzn. ulubione przepisy zapisane w profilu na stronie internetowej MC są porównywane z danymi użytkownika zapisanymi już w MCC i dostosowywane tam do dalszego wykorzystania w MCC.
Przetwarzanie tych danych jest przeprowadzane w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy użytkowania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

9.     Rutynowe usuwanie i blokada danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez okres, który jest konieczny do osiągnięcia celu przetwarzania lub jeśli jest to przewidziane w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub innych przepisach prawa, którym podlegamy. W przypadku przedawnienia celu przetwarzania lub wygaśnięcia czasu zapisu zgodnym z europejskimi organami ustawodawczymi i wykonawczymi lub innymi odpowiedzialnymi ustawodawcami dane osobowe są blokowane lub usuwane odpowiednio do przepisów ustawowych.

10. Wtyczki mediów społecznościowych


Na stronie internetowej znajdują się odnośniki do naszego profilu na platformach następujących mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Google). Na naszej stronie poprzez odnośniki nie zostaje nawiązane połączenie z serwerami Facebook, Twitter, Instagram lub YouTube.Kliknięcie linku powoduje jednak przekierowanie do danego dostawcy. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie dane są przetwarzane przez tych dostawców. Szczegółowe informacje są dostępne bezpośrednio u dostawcy – linki do istotnych zasad ochrony danych znajdują się na stronach:

www.facebook.com/about/privacy
help.instagram.com/519522125107875
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://twitter.com/de/privacy

11.    Przyciski udostępniające treści (share buttons)

Na naszej stronie oferujemy możliwość dzielenia się wpisami na platformach mediów społecznościowych (szczególnie: Facebook). Dzielenie polega na przesłaniu danych na zewnętrzny link – przyciski udostępniające na naszej stronie nie powodują nawiązania połączenia z serwerem Facebook. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych żadne dane nie są automatycznie przesyłane do portali społecznościowych. Dopiero po aktywnym kliknięciu odpowiedniego przycisku przeglądarka internetowa nawiązuje połączenie z serwerami Facebooka, tzn. klikając odpowiedni przycisk, użytkownik wyraża zgodę na nawiązanie przez przeglądarkę połączenia z serwerami Facebooka i przesłanie danych o użytkowaniu do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej.
Facebook zapisuje zebrane dane Użytkownika w formie profilu użytkowania i stosuje je w celu reklamy, badania rynku i/lub dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Tego typu analiza odbywa się w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników), żeby prezentować reklamy dostosowane do potrzeb i informować innych użytkowników mediów społecznościowych o Państwa aktywności na naszej stronie. Można sprzeciwić się tworzeniu profilu użytkownika, jednak w tym celu muszą Państwo zwrócić się do Facebooka. Przycisk Share daje Użytkownikowi możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników.
Dane te są przekazywane niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na Facebooku i jest tam zalogowany. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, zebrane od Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta u dostawcy wtyczki. Zalecamy regularne wylogowywanie się po korzystaniu z sieci społecznościowej, ale szczególnie przed użyciem przycisków udostępniających, ponieważ pomoże to uniknąć przypisania do Państwa profilu u dostawcy wtyczki.
Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez Facebook dostępne są w oświadczeniu o ochronie danych.
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook podlega zasadom Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
12.    Osadzone materiały wideo YouTube

12.1.    Osadziliśmy na naszej witrynie materiały wideo YouTube, które zapisane są na stronie www.YouTube.com i które można odtworzyć bezpośrednio na naszej stronie. Są one osadzone w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, co oznacza, że żadne z danych użytkownika nie zostaną przekazane YouTube, jeśli nie odtwarza on materiałów wideo. Dopiero przy odtwarzaniu materiałów zostają przesłane dane wymienione w punkcie 2.Nie mamy wpływu na przesyłanie danych.

12.2.    Odtwarzanie materiałów wideo powoduje, że YouTube otrzymuje informację o wyświetleniu przez użytkownika danej podstrony na naszej witrynie. Dodatkowo przekazywane są następujące dane

– adres IP,
– data i czas żądania,
– różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT),
– treść żądania (konkretna strona),
– status dostępu / kod statusu HTTP,
– przesłana ilość danych,
–strona, z której wywodzi się żądanie,
– przeglądarka,
– system operacyjny i jego interfejs,
– język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dzieje się tak bez względu na to, czy dostępne jest konto użytkownika na platformie YouTube, na którym są Państwo zalogowani, czy brak takiego konta. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania profilu na platformie YouTube, należy wylogować się przed uruchomieniem przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane w formie profilu użytkowania i stosuje je w celu reklamy, badania rynku i/lub dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Tego typu analiza odbywa się w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników), żeby tworzyć reklamy dostosowane do potrzeb i informować innych użytkowników mediów społecznościowych o Państwa aktywności na naszej stronie. Można sprzeciwić się tworzeniu profilu użytkownika, jednak w tym celu muszą Państwo zwrócić się do YouTube.

12.3.    Materiały wideo zostają osadzone, by móc udostępniać je użytkownikom, co stanowi nasz uprawniony interes.Podstawą prawną osadzania materiałów wideo YouTube jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

12.4.    Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube dostępne są w oświadczeniu o ochronie danych. Zawarte są w nim również dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe na terenie USA i podlega zasadom Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

13.    Korzystanie z Google Analytics

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub mobilnym urządzeniu końcowym umożliwiające analizę używania witryny. Informacje o używaniu tej witryny (w tym adres IP użytkownika) wygenerowane przez plik cookie są przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP („anonimowe IP”). W związku z tym IP użytkownika jest skracane przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przekazany w pełnej formie na serwer w Stanach Zjednoczonych, a następnie skrócony.
Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, w szczególności funkcji raportów Google Analytics dotyczących wyników według charakterystyki demograficznej i zainteresowań. Dzięki Google Analytics Demographics i raportowaniu zainteresowań (Interest Reporting) możemy wykorzystywać dane z reklam Google opartych na zainteresowaniach i/lub dane osób trzecich dotyczące naszych odbiorców reklamy (np. wiek, płeć i zainteresowania) w połączeniu z Google Analytics do ukierunkowanych i zoptymalizowanych działań reklamowych, strategii i treści na naszej stronie internetowej.
Firma Google będzie przekazywać te informacje także stronom trzecim, o ile jest to prawnie dozwolone lub takie strony trzecie będą przetwarzać dane na zlecenie firmy Google. Nie wyklucza się również kontroli przeprowadzanej przez władze USA.
Następujące typy danych są przetwarzane przez Google:
•    identyfikatory online (w tym identyfikatory plików cookie),
•    adres IP,
•    data i godzina wizyty na stronie,
•    dane związane z użytkowaniem,
•    ścieżka kliknięć,
•    aktualizacje aplikacji,
•    informacje o przeglądarce,
•    informacje o urządzeniu,
•    wsparcie JavaScript,
•    odwiedzone strony,
•    odsyłacz URL,
•    pobrane materiały,
•    wersja Flash,
•    informacje o lokalizacji,
•    interakcje z widgetami.
Ponadto bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzanych informacji można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/#infocollect oraz https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.
Poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce można wykluczyć używanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe.Mogą Państwo również zrezygnować z funkcji śledzenia Google Analytics na przyszłość, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out dla swojej obecnej przeglądarki internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mogą Państwo również uniemożliwić ustawienie plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach plików cookie.

Adres IP, który Państwa przeglądarka przekazuje w ramach Google Analytics, nie jest powiązany z innymi danymi z zasobów Google.
Podstawą prawną dla opisanego powyżej przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda i tym samym art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Poprzez integrację Google Analytics dążymy do tego, aby analizować i reagować na zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, a także sprawdzać i optymalizować skuteczność działań reklamowych, które umieszczamy w Internecie. Pozwala nam to na ciągłe doskonalenie naszej oferty.
W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe zostają przesłane do Stanów Zjednoczonych, Google podlega zasadom Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Informacje dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Bar-row St, Dublin, D04 E5W5, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Przegląd informacji dotyczących ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także Polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Strona ta korzysta również z Google Analytics do analizy krzyżowej przepływów odwiedzających, która odbywa się za pomocą identyfikatora użytkownika. W sekcji „Moje dane”, „Dane osobowe” można wyłączyć analizę krzyżową korzystania z konta Google.

14.    Google Fonts

Nasza witryna korzysta z Google Fonts, usługi do osadzania czcionek oferowanej przez firmę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Do wyświetlenia naszej strony zostaje nawiązane połączenie z serwerami Google o nazwie fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. By móc możliwie szybko i efektywnie wyświetlać czcionki na naszej stronie, wejścia zostają zapisane przez Google, a czcionki i wytyczne w przeglądarce. Korzystanie z czcionek internetowych Google umożliwia jednolite i interesujące przedstawienie naszej oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie: developers.google.com/fonts/faq

15.    ajax.googleapis.com/ jQuery

Nasza witryna korzysta z biblioteki Javascript jQuery, co umożliwia optymalizację szybkości ładowania. W związku z tym zostaje nawiązane połączenie z bibliotekami programów na serwerach Google. Zostaje wykorzystana sieć CDN (Content delivery network) Google. Jeśli biblioteka jQuery była potrzebna na innej stronie Google CDN, to przeglądarka skorzysta z kopii zapisanej w pamięci podręcznej. W innym przypadku konieczne jest pobranie bibliotek programów, przy czym dane z przeglądarki trafiają do Google Inc. (zwanego dalej „Google”). Przekazanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

16.    Szczególne elementy przy korzystaniu z aplikacji MC

Przy pobraniu aplikacji mobilnej niezbędne informacje zostają przekazane do danego App Store, w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail i numer klienta Państwa konta, czas pobrania, informacje dotyczące płatności, jak również indywidualne numery urządzenia. Nie mamy wpływu na gromadzenie danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Przetwarzamy dane, tylko gdy jest to konieczne do pobrania aplikacji mobilnej na Państwa urządzenie.

17.    Aktualna wersja i zmiany niniejszej Polityki prywatności

Jest to wersja 1.2. Polityki prywatności strony internetowej MC oraz aplikacji MC.
Ciągle rozwijamy witrynę MC, by móc udostępnić Państwu coraz lepszą usługę.Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych będą stale aktualizowane w koniecznym zakresie.Prosimy o regularne sprawdzanie treści naszych informacji o ochronie danych osobowych. Dostosowujemy informacje o ochronie danych osobowych, gdy tylko konieczne są zmiany w przetwarzaniu przez nas danych. Poinformujemy Państwa, gdy tylko zmiany będą wymagały współpracy z Państwa strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.


 

 


Warunki użytkowania

Warunki użytkowania witryny internetowej www.monsieur-cuisine.com oraz sklepu internetowego www.shop.monsieur-cuisine.com

1. Zakres obowiązywania warunków użytkowania

Poniższe warunki użytkowania obowiązują w odniesieniu do oferowanej przez spółkę HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg (zwaną dalej: HOYER Handel), witryny www.monsieur-cuisine.com oraz oferowanych w niej usług. Te ogólne warunki użytkowania mogą w pojedynczych przypadkach zostać zastąpione innymi warunkami (np. warunkami udziału w konkursach). W odniesieniu do zamówienia produktów w naszym sklepie z akcesoriami obowiązują wyłącznie Ogólne warunki handlowe dotyczące sklepu z akcesoriami. Rozpoczęcie użytkowania oznacza akceptację obowiązywania niniejszych warunków użytkowania w aktualnym brzmieniu. Zarejestrowanych użytkowników obowiązują warunki użytkowania w brzmieniu z chwili rejestracji.

2. Prawo autorskie i inne prawa ochronne

Zawartość witryny, w szczególności rysunki, zdjęcia, dźwięki, filmy, skrypty i teksty oraz ich aranżacja na stronie internetowej, podlega ochronie prawa autorskiego i innych praw ochronnych.

W szczególności przepisy publikowane w witrynie oraz zbiór przepisów podlegają również ochronie z tytułu prawa autorskiego. Można je jednak pobrać w formie pliku PDF i ewentualnie wydrukować do użytku prywatnego.

Spółka HOYER Handel udziela użytkownikowi niewyłącznych, niepodlegających dalszym licencjom, nieograniczonych miejscowo i czasowo praw użytkowania w poniższym zakresie w odniesieniu do przepisów publikowanych w niniejszej witrynie. Użytkownik może pobierać i w nieograniczonym zakresie powielać te przepisy do celów prywatnych. Użytkownik może bezpłatnie w wyżej wymienionym zakresie przekazywać przepisy w osobistym kręgu znajomych i krewnych do użytku prywatnego. Zabronione jest użytkowanie wykraczające poza wyżej wymieniony zakres. W szczególności wykluczone jest wykorzystanie przepisów w celach komercyjnych.

Zawartość witryny nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych, handlowych i (lub) publicznych, w szczególności nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana stronom trzecim. Nie można usuwać zawartych wskazówek dotyczących chronionych praw.

O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe w niniejszej witrynie podlegają ochronie na korzyść spółki HOYER Handel GmbH lub innego licencjodawcy. Dotyczy to w szczególności znaków towarowych, logo i emblematów.

3. Przyznanie praw w związku z przesyłkami, własnymi wpisami, zwłaszcza przepisami

Publikacje i (lub) przesyłki (propozycje, pomysły, przepisy i inna zawartość przesyłana spółce HOYER Handel albo samodzielnie wstawiana na stronie: www.monsieur-cuisine.com po rejestracji) uważa się za przekazane nie na zasadzie tajemnicy, więc spółka HOYER Handel nie ma obowiązku zachowania wobec nich poufności.

Spółka HOYER Handel jest usługodawcą w myśl § 7 I niemieckiej ustawy o mediach TMG. Za własną zawartość udostępnioną w ramach oferty spółka HOYER ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami poniższego punktu 8.

Spółka HOYER Handel nie utożsamia się z treściami publikowanymi przez użytkowników witryn www.monseur-cuisine.com i shop.monsieur-cuisine.de. Według przepisów prawa spółka HOYER Handel nie jest zobowiązana sprawdzać zgodności z prawem treści publikowanych przez użytkowników oraz weryfikować ich pod względem naruszeń prawa.

Użytkownik udziela spółce HOYER Handel czasowo i miejscowo nieograniczonego prawa do ewentualnego przetwarzania wstawionych przez niego wpisów oraz udostępniania ich publicznie na stronie internetowej www.monsieur-cuisine.com. Użytkownik wyraża zgodę na pozwolenie przez spółkę Hoyer innym użytkownikom na pobieranie wstawionych przez niego przepisów do prywatnych celów w formie plików PDF, powielania ich w nieograniczonym zakresie oraz przekazywania bezpłatnie w wyżej wymienionym zakresie w kręgu osobistych znajomych i krewnych. Użytkownik zapewnia, że żadne przesłane treści/publikacje nie naruszają żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, sfery prywatnej albo innych praw osobowych bądź praw własności intelektualnej. Użytkownik zwalnia spółkę HOYER Handel ze wszystkich roszczeń stron trzecich w tym zakresie oraz odpowiednich kosztów zastępstwa prawnego.

4. Niedopuszczalne postępowanie użytkowników

Podczas użytkowania witryny www.monsieur-cuisine.com użytkownikom zabrania się:

wyrządzania szkód osobowych i naruszania dóbr osobistych,

naruszania dobrych obyczajów poprzez swój sposób użytkowania,

wstawiania lub w inny sposób udostępniania treści oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, obraźliwych, pornograficznych, promujących przemoc lub naruszających prywatność,

naruszania praw ochronnych i autorskich albo pozostałych praw własności oraz promowania towarów lub usług za pośrednictwem tej witryny bądź wnioskować o środki pieniężne.

Działania użytkownika mające na celu uczynienie witryny niesprawną albo przynajmniej utrudnienie jej użytkowania są zabronione i mogą być przedmiotem postępowania cywilnego lub karnego.

Użytkownikowi zakazuje się rejestrować strony trzecie bez ich wiedzy i wyraźnej zgody do newslettera, konkursów itd.

Jeśli użytkownik naruszy wyżej wymienione reguły postępowania, spółka HOYER Handel może w każdym czasie uniemożliwić dostęp do tej witryny.

5. Rejestracja do udzielania komentarzy oraz wystawiania ocen, wstawiania i zapisywania przepisów

Aby wystawiać oceny i wstawiać komentarze, użytkownik musi się zarejestrować za pomocą dowolnej nazwy użytkownika i adresu e-mail. Użytkownik może również przesłać profil/zdjęcie użytkownika.

Po zakończeniu rejestracji użytkownik otrzymuje automatycznie wiadomość e-mail o założeniu konta.  

Po założeniu konta użytkownik może wstawiać komentarze i wystawiać oceny oraz wstawiać i komentować własne przepisy obok zdjęcia. Może on też zapisywać swoje ulubione przepisy na swoim profilu. Należy przy tym uwzględniać wyżej wymienione postanowienia dotyczące postępowania użytkowników. Jeśli użytkownik wystawia ocenę pod własnym nazwiskiem, spółka HOYER Handel ma prawo, lecz nie obowiązek, dodać je do publikacji oceny.

Spółka HOYER Handel ma prawo w każdym czasie według własnego uznania usunąć pojedyncze wpisy użytkowników lub ich części. Niezależnie od wyżej wymienionego prawa operator usunie treści, które stanowią zakazane działania użytkownika zgodnie z punktem 4. Są to również oprogramowanie i pozostałe pliki oraz odniesienia do innych treści. Nie jest jednak zasadne roszczenie użytkownika dotyczące takiego działania, również w związku z wpisami stron trzecich. Spółka HOYER Handel zwykle poinformuje użytkownika o usunięciu jego wpisu. Nie jest jednak zasadne roszczenie użytkownika w odniesieniu do informowan

6. Zamówienia w sklepie internetowym

Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym z akcesoriami, należy podać wszystkie dane wymagane do złożenia zmówienia (np. nazwisko, adres, wiek, dane dotyczące płatności, numer telefonu).

7. Warunki udziału w konkursach

W witrynie www.monsieur-cuisine.com użytkowników zachęca się od czasu do czasu do udziału w konkursach. Udział w nich podlega następującym ogólnym warunkom:

Wykluczone jest wkroczenie na drogę prawną. 

Płatności nie można regulować gotówką. 

Pracownicy spółki HOYER Handel GmbH oraz ich pracownicy są wykluczeni z udziału w konkursach. 

Dozwolony jest tylko osobisty udział w konkursie. Wyklucza się w szczególności udział za pośrednictwem przedsiębiorstw oferujących usługi z zakresu konkursów.

8. Odpowiedzialność

Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za postępowanie w związku z witryną www.monsieur-cuisine.com.

Spółka HOYER Handel będzie regularnie obsługiwać i konserwować witrynę. Spółka HOYER Handel nie może jednak zagwarantować stałej dostępności witryny oraz poprawności informacji na niej widniejących.

Spółka HOYER Handel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Ponadto spółka HOYER Handel ponosi odpowiedzialność za rażące naruszenie obowiązków, których należyte wypełnienie umożliwia realizację umowy, a których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umownego oraz na których terminowym wypełnieniu polega konsument. W ostatnim przypadku odpowiedzialność spółki HOYER Handel ograniczona jest jednak tylko do przewidywalnych i typowych dla umowy szkód. Spółka HOYER Handel nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania obowiązków innych niż wymienione powyżej. Wyżej wymienione wyłączenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku narażenia na utratę życia, zdrowia i obrażenia ciała.

Według aktualnego stanu techniki nie można zapewnić wolnego od błędów i (lub) możliwego w każdym czasie przesyłu danych za pośrednictwem Internetu. W tym zakresie spółka HOYER Handel nie odpowiada za stałą czy nieprzerwaną dostępność witryny.

Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do naszych przedstawicieli prawnych i osób upoważnionych.

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

9. Łącza/treści stron trzecich

Witryna zawiera odniesienia do innych witryn (łącza). Są one udostępniane tylko jako oferta usług dla użytkownika. Korzystanie z nich powoduje opuszczenie witryny Monsieur Cuisine. Korzystanie z łączy następuje na własne ryzyko. Spółka HOYER Handel nie może sprawdzić wszystkich witryn innych przedsiębiorstw i nie ma wpływu na ich treści. Spółka HOYER Handel nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za ich zawartość oraz nie identyfikuje się z nimi.

10. Zmiany witryny oraz warunków użytkowania

Spółka HOYER Handel ma prawo zmieniać zawartość i konstrukcję witryny. To samo dotyczy warunków użytkowania. Zmiany warunków użytkowania są skuteczne w odniesieniu do zarejestrowanych użytkowników, jeśli zostały zakomunikowane w wiadomości e-mail co najmniej cztery tygodnie wcześniej oraz zaakceptowane przez użytkownika. Zakomunikowane zmiany uważa się za zaakceptowane, jeśli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec nich w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia. Sprzeciw można wysłać pocztą lub w wiadomości e-mail na adres wskazany w stopce oraz uważa się go za terminowy, jeśli zostanie wysłany w określonym terminie. Spółka HOYER Handel w wiadomości e-mail, w której powiadomi o zmianach, zwróci szczególną uwagę na znaczenie terminu oraz konsekwencje milczenia. Konsekwencje (zgoda poprzez milczenie) następują tylko wtedy, gdy wyżej wymienione informacje zostaną rzeczywiście udzielone.

11. Czas trwania umowy o użytkowanie oraz rozwiązanie jej

Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili, bez zachowania terminu oraz podania przyczyn, rozwiązać umowę o użytkowanie ze spółką HOYER Handel, wysyłając wiadomość pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w stopce.

Spółka HOYER Handel ma prawo należycie zakończyć umowę o użytkowanie z zarejestrowanym użytkownikiem bez podawania przyczyn z zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia.

Nie ogranicza to prawa do nadzwyczajnego rozwiązania z ważnego powodu, w szczególności w wyniku znaczącego lub wielokrotnego naruszenia niniejszych warunków użytkowania. Obowiązuje § 314 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB.