Przejdź do zawartości

Informacje prawne

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
D-22761 Hamburg
Mail: shopmonsieur-cuisinecom 
Tel. 00800 555 00 888 

PREZES
Matthias Hoyer
Thomas Meyer

Amtsgericht Hamburg: HRB 81937
NIP: DE 813326245

Odpowiedzialny za treść
Matthias Hoyer
HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
D-22761 Hamburg


 

Oświadczenie o ochronie danych dla witryny internetowej Monsieur Cuisine (dalej: „witryna MC”) i aplikacji Monsieur Cuisine (dalej „aplikacja MC”)

 

1.    Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

1.1.    Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z witryny MC oraz aplikacji MC. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą konsumenta, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, działanie użytkownika.

1.2.    Poniższe informacje obowiązują w przypadku witryny internetowej MC i aplikacji MC. Na końcu oświadczenia (punkt 17) zwracamy uwagę na szczególne kwestie odnoszące się tylko do aplikacji MC.

1.3.    Odpowiedzialność zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia ogólnego UE o ochronie danych (RODO) ponosi

Firma HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, 22761 Hamburg
shopmonsieur-cuisinecom 
00800 555 00 888 

1.4.    Konsument może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej [email protected] lub pisząc na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Der Datenschutzbeauftragte”.

1.5.    Jeśli w przypadku poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usług zaufanego partnera zewnętrznego lub chcielibyśmy wykorzystać dane osobowe w celach marketingowych, informujemy konsumenta szczegółowo o zakresie takiej procedury. Podajemy również ustalone kryteria określające czas przechowywania danych.

2.    Państwa prawa

2.1.    Konsument zachowuje następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:
–     prawo do informacji,
–     prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
–     prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych,
–     prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
–     prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z praw można skontaktować się za pomocą podanych powyżej danych z podmiotem odpowiedzialnym lub inspektorem ochrony danych.

2.2.    Ponadto konsument ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.

3.     Wycofanie zgody lub odwołanie

Jeśli konsument wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją odwołać w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody skutkuje na przyszłość w zakresie dopuszczalności przetwarzania danych osobowych po tym jak zostanie nam przekazane.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych konsumenta odbywa się w oparciu o równoważenie interesów, można sprzeciwić się przetwarzaniu w takiej formie. Dzieje się tak, jeśli przetwarzanie danych nie jest wymagane zwłaszcza w celu realizowania warunków umowy, które zawsze przedstawiamy w niniejszym opisie funkcji. W przypadku takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w takim zakresie. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i zaprzestaniemy lub odpowiednio dostosujemy przetwarzanie danych albo zaprezentujemy własne przekonujące uzasadnione powody do niezbędnego kontynuowania przetwarzania danych.

4.    Gromadzenie danych osobowych w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej

4.1.    W przypadku korzystania z naszej witryny w celach informacyjnych, czyli bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę, zapisujemy wtedy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia strony i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art 6. ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

–     adres IP;
–     data i czas żądania;
–     różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT);
–     treść żądania (konkretna strona);
–     status dostępu / kod statusu HTTP;
–     strona, z której wywodzi się żądanie;
–     strony, które zostały wyświetlone przez system użytkownika poprzez naszą witrynę;
–     przesłana liczba bajtów żądanego adresu URL;
–     przeglądarka;
–     system operacyjny i jego interfejs;
–     język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane te zapisujemy na okres 7 dni w tak zwanym pliku dziennika. Po upływie terminu dane zostają usunięte.

4.2.    Dodatkowo poza wymienionymi wyżej danymi w trakcie użytkowania naszej witryny na Państwa komputerze są zapisywane pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe dostosowane do przeglądarki. Są zapisywane na twardym dysku i przesyłają określone informacje dostawcy, który je zainstalował (w tym przypadku poprzez nas). Cookies nie mogą uruchamiać programów lub przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą do tworzenia efektywnej oferty internetowej przyjaznej dla użytkowników.

4.3.    Korzystanie z cookies:
4.3.1.    Ta witryna korzysta z następujących rodzajów cookies, których zakres i działanie zostały poniżej objaśnione:
–     tymczasowe pliki cookies (podpunkt b);
–     stałe pliki cookies (podpunkt c).
4.3.2.    Tymczasowe pliki cookies zostają automatycznie usunięte po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne cookies. Zapisują one tak zwane ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne żądania przeglądarki do jednej sesji. Przez to w przypadku powrotu na naszą stronę Państwa komputer może zostać rozpoznany. Do sesyjnych cookies należą również pliki cookies, których używamy do zapewnienia prawidłowego wyświetlania witryny na danym urządzeniu. Sesyjne cookies zostają usunięte po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
4.3.3.    Stałe cookies zostają automatycznie usunięte po określonym czasie, który różni się w zależności od rodzaju plików cookies. Można w dowolnym momencie usunąć cookies w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.
4.3.4.    Istnieje możliwość skonfigurowania ustawień przeglądarki zgodnie z życzeniem i np. odrzucania cookies osób trzecich lub wszystkich cookies. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie można w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji witryny.

5.    Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

5.1.    Przy nawiązaniu kontaktu drogą elektroniczną zostają zapisane przekazane przez Państwa dane (e-mail oraz ewentualnie nazwisko, numer telefonu i wiadomość) w celu odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane, których dalsze przechowywanie nie jest potrzebne lub ograniczamy zakres ich przetwarzania, jeśli istnieją ku temu przesłanki prawne.5.2.    Dane te są przez nas przetwarzane, by zaoferować Państwu żądaną usługę. Przetwarzanie danych opiera się na warunkach umownych (art. 6 pkt. 1 zdanie 1 lit. b RODO) w zakresie pytań związanym z Państwa zakupem w naszym sklepie z akcesoriami MC. W celu obsługi klienta w pozostałym zakresie i odpowiedzi na pytania przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b RODO), ponieważ umożliwia zadowalającą obsługę klienta.

6.    Założenie konta użytkownika na stronie internetowej

6.1.    Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto użytkownika na stronie internetowej MC oraz w urządzeniu Monsieur Cuisine Connect (zwanym dalej MCC). Zarejestrowany użytkownik ma możliwość wyboru ulubionych przepisów ze strony internetowej, wystawiania komentarzy, odpowiadania na komentarze innych użytkowników, publikowania własnych przepisów i list zakupów. W trakcie zakładania konta użytkownika na naszej stronie zbieramy następujące dane:
•    nazwa użytkownika (nickname),
•    e-mail,
•    hasło,
•    stosowany typ urządzenia,
•    zdjęcie (opcjonalnie).

Państwa hasło i adres e-mail nie są dostępne do wglądu osób trzecich i nie zostaną przekazane osobom trzecim. W celu nawiązania kontaktu korzystamy z adresu. Kontaktujemy się, aby zwrócić uwagę na ewentualne zgłoszenia niezgodności odnoszące się do opublikowanych przez Państwa treści i komentarzy lub aby poprosić o wyjaśnienie dotyczące tej sprawy.
Wszystkie wymienione wcześniej dane można zmienić w dowolnym momencie w zakładce „Mój Profil” (strona internetowa) lub „VIP” (aplikacja).
Nazwa użytkownika, e-mail, typ urządzenia i hasło są potrzebne do korzystania z usług oferowanych na stronie MC.

Gromadzenie i przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 I zdanie 1 lit. b RODO. Dane są przechowywane przez okres, w którym posiadają Państwo konto użytkownika na witrynie MC. Dane są zapisane do momentu usunięcia konta. W dowolnym momencie można całkowicie usunąć swoje konto użytkownika w zakładce „Mój profil” na stronie internetowej MC.  

6.2.    Przy rejestracji – lub później – można dobrowolnie podać dalsze dane (zwane dalej „dobrowolne dane”). Na przykład można dodać zdjęcie profilowe, zamieścić ulubione przepisy i magazyny, komentować przepisy lub umieścić listy zakupów. 
Dobrowolne dane można w dowolnym momencie zmienić lub usunąć. Prosimy o przesłanie wiadomości drogą elektroniczną z podanym życzeniem usunięcia lub zmiany na adres [email protected] Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania podanych dobrowolnie danych jest Państwa zgoda.

6.3.    Państwa strona profilowa
Wyrażają Państwo zgodę na założenie strony profilowej konta z Państwa nazwą użytkownika wraz z zakończeniem rejestracji, na której będą wyświetlane informacje podane przez Państwa dobrowolnie (dodane przepisy, zdjęcie profilowe, ulubione przepisy, ulubione magazyny, publikowane komentarze i listy zakupów) oraz data założenia konta użytkownika i data ostatniej aktywności.

Wyrażają Państwo również zgodę, by Państwa zdjęcie profilowe, nazwa użytkownika i data założenia konta oraz data ostatniej aktywności były dostępne do wglądu innych osób i możliwe do wyszukania w przeglądarkach internetowych. Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w związku ze stroną profilową jest Państwa zgoda.

6.4.    Treści i komentarze użytkownika
Po zakończeniu rejestracji mogą Państwo publikować na stronie własne przepisy, komentować przepisy lub odpowiadać na komentarze innych użytkowników dotyczące przepisów. Przepisy zostają opublikowane na stronie w rubryce „Przepisy”. Państwa komentarze lub odpowiedzi na komentarze zostaną wyświetlone poniżej danego przepisu razem z nazwą użytkownika i datą oraz godziną dodania komentarza lub opublikowania przepisu na naszej stronie. Są one widoczne dla wszystkich osób odwiedzających witrynę i możliwe do wyszukania za pomocą przeglądarek.
Wyrażają Państwo zgodę na publikację dodanych przez Państwa przepisów, komentarzy i odpowiedzi na komentarze w przewidzianych miejscach na naszej stronie i udostępnienie do wglądu innych użytkowników strony oraz wyszukiwania przez przeglądarki internetowe.
Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć lub zmienić opublikowane treści i komentarze. Prosimy w takim przypadku o kontakt na adres e-mail: [email protected] Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w związku z treściami i komentarzami jest Państwa zgoda.
Dane są zapisane do momentu usunięcia konta.
Konto może zostać usunięte w każdym momencie w sekcji „Mój profil”. W przypadku usunięcia konta użytkownika przepisy i komentarze dodane do tego momentu, które nie były wcześniej usuwane, pozostają na stronie, jednak odniesienie do nazwy użytkownika zostaje usunięte. Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia wszystkich komentarzy i dodanych przepisów należy przesłać taką informację na adres e-mail: [email protected] przed usunięciem konta. 

6.5.    Otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną
Hoyer oferuje możliwość skomentowania Państwa komentarzy, o ile życzą sobie tego Państwo w komentarzu lub wydaje się to konieczne. Hoyer poinformuje właściciela komentarza o skomentowaniu drogą elektroniczną. Wiadomość nie zawiera reklamy.
Wyrażają Państwo zgodę, by Hoyer informował Państwa drogą elektroniczną o opublikowaniu komentarza do dodanego przez Państwa komentarza.
 

7.    Synchronizacja dobrowolnych danych z MCC

Jeśli połączą Państwo urządzenie MCC z internetem i zalogują się na konto, zostanie ono zsynchronizowane, tzn. ulubione, przepisy i listy zakupów zapisane w profilu na stronie internetowej zostaną porównane z danymi zapisanymi na Państwa koncie użytkownika na urządzeniu MCC i dopasowane na nim w celu dalszego użytkowania.
Przetwarzanie danych przebiega zgodnie z prawem w celu dopasowania wybranych przez Państwa na stronie internetowej przepisów i przygotowanych list zakupów, a także przeprowadzenia synchronizacji danych, aby mogli Państwo używać list oraz przepisów na swoim MCC.
Podstawa prawna pobierania danych to art. 6. ust. 1 lit. f RODO.

8.    Newsletter urządzenia Monsieur Cuisine

8.1.    HOYER oferuje przesył wiadomości reklamowych. W celu otrzymania możliwości przesłania korespondencji reklamowej wymagane jest jednoznaczne potwierdzenie chęci jej otrzymania. Takie wiadomości e-mail zawierają aktualne informacje, raporty oraz oferty w odniesieniu do urządzenia MCC oraz innych produktów marki Monsieur Cuisine.

8.2.    W celu zapisu do naszego newslettera używamy postępowania double-opt-in. Oznacza to, że po zapisie wysyłamy do Państwa e-mail na podany adres, w którym prosimy o potwierdzenie chęci otrzymania newslettera. Jeśli chęć nie zostanie potwierdzona w ciągu 24 godzin, informacje zostają zablokowane i po miesiącu automatycznie usunięte. Dodatkowo zapisujemy każdorazowo Państwa adres IP i czas zapisu oraz potwierdzenia. Celem postępowania jest potwierdzenie Państwa zapisu i ew. wyjaśnienie potencjalnego nadużycia Państwa danych osobowych.

8.3.    Zgłoszenie do newslettera jest możliwe po założeniu konta użytkownika i zalogowaniu się. Po Państwa zatwierdzeniu zapisujemy e-mail w celu wysłania newslettera. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

8.4.    Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę, korzystając z witryny MC, aplikacji MC lub urządzenia MCC poprzez dokonanie zmiany ustawień w zakładce „Mój profil / Ochrona danych” (witryna), „VIP” (aplikacja) lub w zakładce „Ustawienia / Ochrona danych” (MCC). Alternatywnie można także wycofać zgodę, korzystając z poczty elektronicznej: [email protected] lub klikając link znajdujący się na dole każdej wiadomości marketingowej.

9.    Marketing spółki Lidl realizowany drogą elektroniczną

Jeśli wyrażą Państwo jednoznaczną chęć na otrzymywanie newslettera Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm (Lidl), przekażemy te dane (zgodę oraz adres e-mail) firmie Lidl. Zapis danych nie odbywa się przez firmę Hoyer. Jednocześnie zwracamy je po wypisaniu się odbiorcy z newslettera.
Pobierane i przekazywanie danych odbywa się na zlecenie firmy Lidl. Przesyłanie newslettera odbywa się przez firmę Lidl zgodnie z zasadami ochrony danych firmy Lidl, które są dostępne pod adresem www.lidl.de/Datenschutz.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzieloną firmie Lidl zgodę, korzystając z witryny MC, aplikacji MC lub urządzenia MCC poprzez dokonanie zmiany ustawień w zakładce „Mój profil / Ochrona danych” (witryna), „VIP” (aplikacja) lub w zakładce „Ustawienia / Ochrona danych” (MCC). Alternatywnie można także wycofać zgodę, klikając link znajdujący się na dole każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Lidl.

10.    Rutynowe usuwanie i blokada danych osobowych

Przetwarzamy i zapisujemy dane osobowe użytkowników przez okres, który jest konieczny do osiągnięcia celu zapisu lub tak długo jak przewidują to europejskie organy ustawodawcze i wykonawcze lub inne rozporządzenia dotyczące przetwarzania danych. W przypadku przedawnienia celu zapisu lub wygaśnięciu czasu zapisu zgodnym z europejskimi organami ustawodawczymi i wykonawczymi lub innymi odpowiedzialnymi ustawodawcami, dane osobowe są blokowane lub usuwane odpowiednio do przepisów ustawowych.

11.    Linki mediów społecznościowych

Na stronie internetowej znajdują się odnośniki do naszego profilu na platformach następujących mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Google). Na naszej stronie poprzez odnośniki nie zostaje nawiązane połączenie z serwerami Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Kliknięcie linku powoduje jednak przekierowanie do danego dostawcy. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie dane są przetwarzane przez tych dostawców. Szczegółowe informacje są dostępne bezpośrednio u dostawcy – linki do istotnych zasad ochrony danych znajdują się na stronach:

www.facebook.com/about/privacy
help.instagram.com/519522125107875
policies.google.com/privacy

12.    Przyciski udostępniające treści (share buttons)

Na naszej stronie oferujemy możliwość dzielenia się wpisami na platformach mediów społecznościowych (szczególnie: Facebook). Dzielenie polega na przesłaniu danych na zewnętrzny link – przyciski udostępniające na naszej stronie nie powodują nawiązania połączenia z serwerem Facebook. Kliknięcie przycisku udostępniającego powoduje jednak przekierowanie do danego dostawcy. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie dane są przetwarzane przez tych dostawców. Szczegółowe informacje są dostępne bezpośrednio u dostawcy – linki do istotnych zasad ochrony danych znajdują się na stronach:

www.facebook.com/about/privacy
 

13.    Osadzone materiały wideo YouTube

13.1.    Osadziliśmy na naszej witrynie materiały wideo YouTube, które zapisane są na stronie www.YouTube.com i które można odtworzyć bezpośrednio na naszej stronie. Są one osadzone w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, co oznacza, że żadne z danych użytkownika nie zostaną przekazane YouTube, jeśli nie odtwarza on materiałów wideo. Dopiero przy odtwarzaniu materiałów zostają przesłane dane wymienione w punkcie 2. Nie mamy wpływu na przesyłanie danych.

13.2.    Odtwarzanie materiałów wideo powoduje, że YouTube otrzymuje informację o wyświetleniu przez użytkownika danej podstrony na naszej witrynie. Dodatkowo zostają przesłane następujące dane:

– adres IP;
– data i czas żądania;
– różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT);
– treść żądania (konkretna strona);
– status dostępu/kod statusu HTTP;
– objętość danej transmisji danych,;
– strona, z której wywodzi się żądanie;
– przeglądarka;
– system operacyjny i jego interfejs;
– język i wersja oprogramowania

przeglądarki. Dzieje się tak bez względu na to, czy dostępne jest konto użytkownika na platformie YouTube, na którym są Państwo zalogowani czy brak takiego konta. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania profilu na platformie YouTube, należy wylogować się przed uruchomieniem przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane w formie profilu użytkowania i stosuje je w celu reklamy, badania rynku i/lub dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Tego typu analiza odbywa się w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników), żeby tworzyć reklamy dostosowane do potrzeb i informować innych użytkowników mediów społecznościowych o Państwa aktywności na naszej stronie. Można sprzeciwić się tworzeniu profilu użytkownika, jednak w tym celu muszą Państwo zwrócić się do YouTube.

13.3.    Materiały wideo zostają osadzone, by móc udostępniać je użytkownikom, co stanowi nasz uprawniony interes. Podstawą prawną osadzania materiałów wideo YouTube jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

13.4.    Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube dostępne są w oświadczeniu o ochronie danych. Zawarte są w nim również dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe na terenie USA i podlega zasadom Tarczy Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

14.    Korzystanie z Google Analytics

14.1.    Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google“). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane na komputerze umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje o używaniu tej witryny wygenerowane przez cookies są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimowości IP na tej stronie internetowej IP użytkownika jest wcześniej skracane przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przekazany w pełnej formie na serwer w Stanach Zjednoczonych, a następnie skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, również w celu tworzenia raportów dotyczących obecności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.

14.2.    Adres IP, który zostanie przekazany w ramach usługi Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi firmy Google.

14.3.    Można poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce wykluczyć zapisywanie plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto można zapobiegać zbieraniu danych generowanych przez cookies dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny i przesyłaniu ich do Google (w tym adresu IP użytkownika), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną na stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

14.4.    Cookie opt-out zapobiegają zbieraniu danych w przyszłości w trakcie wizyt na naszej stronie internetowej. Chcąc zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na różnych urządzeniach, należy zainstalować cookie opt-out we wszystkich używanych systemach. Kliknięcie tutaj spowoduje zainstalowanie cookie opt-out: Google Analytics Opt-Out

dezaktywuj Google Analytics

14.6.     Korzystamy z Google Analytics, by analizować sposób użytkowania naszej strony i regularnie ją ulepszać. Dzięki uzyskanym statystykom możemy rozwijać naszą ofertę i dostosować ją do zainteresowań użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe zostają przesłane do Stanów Zjednoczonych Google podlega zasadom Tarczy Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

14.7.    Informacje dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
        Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/de.html
        Przegląd dotyczący ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Oświadczenie o ochronie danych: www.google.de/intl/de/policies/privacy

15.    Google Fonts

Witryna ta korzysta z Google Fonts, usługi do osadzania czcionek oferowanej przez firmę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Do wyświetlenia naszej strony zostaje nawiązane połączenie z serwerami Google o nazwie fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. By móc możliwie szybko i efektywnie wyświetlać czcionki na naszej stronie, wejścia zostają zapisane przez Google, a czcionki i wytyczne w przeglądarce. Korzystanie z czcionek internetowych Google umożliwia jednolite i interesujące przedstawienie naszej oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie: developers.google.com/fonts/faq

16.    ajax.googleapis.com/ jQuery

Nasza witryna korzysta z biblioteki Javascript jQuery, co umożliwia optymalizację szybkości ładowania. W związku z tym zostaje nawiązane połączenie z bibliotekami programów na serwerach Google. Zostaje wykorzystana sieć CDN (Content delivery network) Google. Jeśli biblioteka jQuery była wcześniej potrzebna na innej stronie Google CDN, to przeglądarka skorzysta z kopii zapisanej w pamięci podręcznej. W innym przypadku konieczne jest pobranie bibliotek programów, przy czym dane z Państwa przeglądarki trafiają do Google Inc. (zwanego dalej „Google”). Przekazanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

17.    Szczególne elementy przy korzystaniu z aplikacji MC

Przy pobraniu aplikacji mobilnej niezbędne informacje zostają przekazane do App Store, w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail i numer klienta Państwa konta, czas pobrania, informacje dotyczące płatności, jak również indywidualne numery urządzenia. Nie mamy wpływu na gromadzenie danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Przetwarzamy dane, tylko gdy jest to konieczne do pobrania aplikacji mobilnej na Państwa urządzenie.

18.    Aktualne wersje i zmiany przepisów o ochronie danych

Jest to wersja 1.0 przepisów o ochronie danych strony MC.
Ciągle rozwijamy witrynę MC, by móc udostępnić Państwu coraz lepszą usługę. Przepisy ochrony danych będą stale aktualizowane w koniecznym zakresie.
Będziemy Państwa informować o ewentualnych zmianach tych przepisów. Informację przekażemy zarówno drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail, jak również poprzez automatyczne powiadomienie przy pierwszym logowaniu na konto użytkownika MC po dokonanej aktualizacji przepisów o ochronie danych. Jeśli konieczne będzie wyrażenie dalszej zgody na korzystanie przez nas z danych, poprosimy o nią, zanim wprowadzimy odpowiednie zmiany.
W każdej chwili można wyświetlić aktualną wersję przepisów o ochronie danych na stronie internetowej MC pod adresem: monsieur-cuisine.com/Datenschutz. Ewentualne starsze wersje tych postanowień ochrony danych są przechowywane pod tym adresem.


Warunki użytkowania

Warunki użytkowania witryny internetowej www.monsieur-cuisine.com oraz sklepu internetowego www.shop.monsieur-cuisine.com

1. Zakres obowiązywania warunków użytkowania

Poniższe warunki użytkowania obowiązują w odniesieniu do oferowanej przez spółkę HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg (zwaną dalej: HOYER Handel), witryny www.monsieur-cuisine.com oraz oferowanych w niej usług. Te ogólne warunki użytkowania mogą w pojedynczych przypadkach zostać zastąpione innymi warunkami (np. warunkami udziału w konkursach). W odniesieniu do zamówienia produktów w naszym sklepie z akcesoriami obowiązują wyłącznie Ogólne warunki handlowe dotyczące sklepu z akcesoriami. Rozpoczęcie użytkowania oznacza akceptację obowiązywania niniejszych warunków użytkowania w aktualnym brzmieniu. Zarejestrowanych użytkowników obowiązują warunki użytkowania w brzmieniu z chwili rejestracji.

2. Prawo autorskie i inne prawa ochronne

Zawartość witryny, w szczególności rysunki, zdjęcia, dźwięki, filmy, skrypty i teksty oraz ich aranżacja na stronie internetowej, podlega ochronie prawa autorskiego i innych praw ochronnych.

W szczególności przepisy publikowane w witrynie oraz zbiór przepisów podlegają również ochronie z tytułu prawa autorskiego. Można je jednak pobrać w formie pliku PDF i ewentualnie wydrukować do użytku prywatnego.

Spółka HOYER Handel udziela użytkownikowi niewyłącznych, niepodlegających dalszym licencjom, nieograniczonych miejscowo i czasowo praw użytkowania w poniższym zakresie w odniesieniu do przepisów publikowanych w niniejszej witrynie. Użytkownik może pobierać i w nieograniczonym zakresie powielać te przepisy do celów prywatnych. Użytkownik może bezpłatnie w wyżej wymienionym zakresie przekazywać przepisy w osobistym kręgu znajomych i krewnych do użytku prywatnego. Zabronione jest użytkowanie wykraczające poza wyżej wymieniony zakres. W szczególności wykluczone jest wykorzystanie przepisów w celach komercyjnych.

Zawartość witryny nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych, handlowych i (lub) publicznych, w szczególności nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana stronom trzecim. Nie można usuwać zawartych wskazówek dotyczących chronionych praw.

O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe w niniejszej witrynie podlegają ochronie na korzyść spółki HOYER Handel GmbH lub innego licencjodawcy. Dotyczy to w szczególności znaków towarowych, logo i emblematów.

3. Przyznanie praw w związku z przesyłkami, własnymi wpisami, zwłaszcza przepisami

Publikacje i (lub) przesyłki (propozycje, pomysły, przepisy i inna zawartość przesyłana spółce HOYER Handel albo samodzielnie wstawiana na stronie: www.monsieur-cuisine.com po rejestracji) uważa się za przekazane nie na zasadzie tajemnicy, więc spółka HOYER Handel nie ma obowiązku zachowania wobec nich poufności.

Spółka HOYER Handel jest usługodawcą w myśl § 7 I niemieckiej ustawy o mediach TMG. Za własną zawartość udostępnioną w ramach oferty spółka HOYER ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami poniższego punktu 8.

Spółka HOYER Handel nie utożsamia się z treściami publikowanymi przez użytkowników witryn www.monseur-cuisine.com i shop.monsieur-cuisine.de. Według przepisów prawa spółka HOYER Handel nie jest zobowiązana sprawdzać zgodności z prawem treści publikowanych przez użytkowników oraz weryfikować ich pod względem naruszeń prawa.

Użytkownik udziela spółce HOYER Handel czasowo i miejscowo nieograniczonego prawa do ewentualnego przetwarzania wstawionych przez niego wpisów oraz udostępniania ich publicznie na stronie internetowej www.monsieur-cuisine.com. Użytkownik wyraża zgodę na pozwolenie przez spółkę Hoyer innym użytkownikom na pobieranie wstawionych przez niego przepisów do prywatnych celów w formie plików PDF, powielania ich w nieograniczonym zakresie oraz przekazywania bezpłatnie w wyżej wymienionym zakresie w kręgu osobistych znajomych i krewnych. Użytkownik zapewnia, że żadne przesłane treści/publikacje nie naruszają żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, sfery prywatnej albo innych praw osobowych bądź praw własności intelektualnej. Użytkownik zwalnia spółkę HOYER Handel ze wszystkich roszczeń stron trzecich w tym zakresie oraz odpowiednich kosztów zastępstwa prawnego.

4. Niedopuszczalne postępowanie użytkowników

Podczas użytkowania witryny www.monsieur-cuisine.com użytkownikom zabrania się:

wyrządzania szkód osobowych i naruszania dóbr osobistych,

naruszania dobrych obyczajów poprzez swój sposób użytkowania,

wstawiania lub w inny sposób udostępniania treści oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, obraźliwych, pornograficznych, promujących przemoc lub naruszających prywatność,

naruszania praw ochronnych i autorskich albo pozostałych praw własności oraz promowania towarów lub usług za pośrednictwem tej witryny bądź wnioskować o środki pieniężne.

Działania użytkownika mające na celu uczynienie witryny niesprawną albo przynajmniej utrudnienie jej użytkowania są zabronione i mogą być przedmiotem postępowania cywilnego lub karnego.

Użytkownikowi zakazuje się rejestrować strony trzecie bez ich wiedzy i wyraźnej zgody do newslettera, konkursów itd.

Jeśli użytkownik naruszy wyżej wymienione reguły postępowania, spółka HOYER Handel może w każdym czasie uniemożliwić dostęp do tej witryny.

5. Rejestracja do udzielania komentarzy oraz wystawiania ocen, wstawiania i zapisywania przepisów

Aby wystawiać oceny i wstawiać komentarze, użytkownik musi się zarejestrować za pomocą dowolnej nazwy użytkownika i adresu e-mail. Użytkownik może również przesłać profil/zdjęcie użytkownika.

Po zakończeniu rejestracji użytkownik otrzymuje automatycznie wiadomość e-mail o założeniu konta.  

Po założeniu konta użytkownik może wstawiać komentarze i wystawiać oceny oraz wstawiać i komentować własne przepisy obok zdjęcia. Może on też zapisywać swoje ulubione przepisy na swoim profilu. Należy przy tym uwzględniać wyżej wymienione postanowienia dotyczące postępowania użytkowników. Jeśli użytkownik wystawia ocenę pod własnym nazwiskiem, spółka HOYER Handel ma prawo, lecz nie obowiązek, dodać je do publikacji oceny.

Spółka HOYER Handel ma prawo w każdym czasie według własnego uznania usunąć pojedyncze wpisy użytkowników lub ich części. Niezależnie od wyżej wymienionego prawa operator usunie treści, które stanowią zakazane działania użytkownika zgodnie z punktem 4. Są to również oprogramowanie i pozostałe pliki oraz odniesienia do innych treści. Nie jest jednak zasadne roszczenie użytkownika dotyczące takiego działania, również w związku z wpisami stron trzecich. Spółka HOYER Handel zwykle poinformuje użytkownika o usunięciu jego wpisu. Nie jest jednak zasadne roszczenie użytkownika w odniesieniu do informowan

6. Zamówienia w sklepie internetowym

Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym z akcesoriami, należy podać wszystkie dane wymagane do złożenia zmówienia (np. nazwisko, adres, wiek, dane dotyczące płatności, numer telefonu).

7. Warunki udziału w konkursach

W witrynie www.monsieur-cuisine.com użytkowników zachęca się od czasu do czasu do udziału w konkursach. Udział w nich podlega następującym ogólnym warunkom:

Wykluczone jest wkroczenie na drogę prawną. 

Płatności nie można regulować gotówką. 

Pracownicy spółki HOYER Handel GmbH oraz ich pracownicy są wykluczeni z udziału w konkursach. 

Dozwolony jest tylko osobisty udział w konkursie. Wyklucza się w szczególności udział za pośrednictwem przedsiębiorstw oferujących usługi z zakresu konkursów.

8. Odpowiedzialność

Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za postępowanie w związku z witryną www.monsieur-cuisine.com.

Spółka HOYER Handel będzie regularnie obsługiwać i konserwować witrynę. Spółka HOYER Handel nie może jednak zagwarantować stałej dostępności witryny oraz poprawności informacji na niej widniejących.

Spółka HOYER Handel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Ponadto spółka HOYER Handel ponosi odpowiedzialność za rażące naruszenie obowiązków, których należyte wypełnienie umożliwia realizację umowy, a których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umownego oraz na których terminowym wypełnieniu polega konsument. W ostatnim przypadku odpowiedzialność spółki HOYER Handel ograniczona jest jednak tylko do przewidywalnych i typowych dla umowy szkód. Spółka HOYER Handel nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania obowiązków innych niż wymienione powyżej. Wyżej wymienione wyłączenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku narażenia na utratę życia, zdrowia i obrażenia ciała.

Według aktualnego stanu techniki nie można zapewnić wolnego od błędów i (lub) możliwego w każdym czasie przesyłu danych za pośrednictwem Internetu. W tym zakresie spółka HOYER Handel nie odpowiada za stałą czy nieprzerwaną dostępność witryny.

Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do naszych przedstawicieli prawnych i osób upoważnionych.

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

9. Łącza/treści stron trzecich

Witryna zawiera odniesienia do innych witryn (łącza). Są one udostępniane tylko jako oferta usług dla użytkownika. Korzystanie z nich powoduje opuszczenie witryny Monsieur Cuisine. Korzystanie z łączy następuje na własne ryzyko. Spółka HOYER Handel nie może sprawdzić wszystkich witryn innych przedsiębiorstw i nie ma wpływu na ich treści. Spółka HOYER Handel nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za ich zawartość oraz nie identyfikuje się z nimi.

10. Zmiany witryny oraz warunków użytkowania

Spółka HOYER Handel ma prawo zmieniać zawartość i konstrukcję witryny. To samo dotyczy warunków użytkowania. Zmiany warunków użytkowania są skuteczne w odniesieniu do zarejestrowanych użytkowników, jeśli zostały zakomunikowane w wiadomości e-mail co najmniej cztery tygodnie wcześniej oraz zaakceptowane przez użytkownika. Zakomunikowane zmiany uważa się za zaakceptowane, jeśli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec nich w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia. Sprzeciw można wysłać pocztą lub w wiadomości e-mail na adres wskazany w stopce oraz uważa się go za terminowy, jeśli zostanie wysłany w określonym terminie. Spółka HOYER Handel w wiadomości e-mail, w której powiadomi o zmianach, zwróci szczególną uwagę na znaczenie terminu oraz konsekwencje milczenia. Konsekwencje (zgoda poprzez milczenie) następują tylko wtedy, gdy wyżej wymienione informacje zostaną rzeczywiście udzielone.

11. Czas trwania umowy o użytkowanie oraz rozwiązanie jej

Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili, bez zachowania terminu oraz podania przyczyn, rozwiązać umowę o użytkowanie ze spółką HOYER Handel, wysyłając wiadomość pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w stopce.

Spółka HOYER Handel ma prawo należycie zakończyć umowę o użytkowanie z zarejestrowanym użytkownikiem bez podawania przyczyn z zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia.

Nie ogranicza to prawa do nadzwyczajnego rozwiązania z ważnego powodu, w szczególności w wyniku znaczącego lub wielokrotnego naruszenia niniejszych warunków użytkowania. Obowiązuje § 314 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB.