Przejdź do zawartości
 • Ważne informacje

  Drogi kliencie, czy chcesz korzystać ze wszystkich przydatnych funkcji i otrzymywać nowe przepisy z Monsieur Cuisine connect?

  Nasze zalecenie: Pobierz najnowszą aktualizację oprogramowania. Należy ją zainstalować przed pierwszym użyciem urządzenia. Wszystkim dotychczasowym klientom również stanowczo zalecamy przeprowadzenie aktualizacji. Dokładna instrukcja przeprowadzenia aktualizacji znajduje się tutaj.

Informacje prawne

HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
D-22761 Hamburg
Mail: shopmonsieur-cuisinecom 
Tel. 00800 555 00 888 

PREZES
Matthias Hoyer
Thomas Meyer

Amtsgericht Hamburg: HRB 81937
NIP: DE 813326245

Odpowiedzialny za treść
Matthias Hoyer
HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
D-22761 Hamburg


Informacje dotyczące ochrony danych dla witryny internetowej Monsieur Cuisine (dalej: strona internetowa MC)

1. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

1.1. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej MC. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą konsumenta, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

1.2. Odpowiedzialność zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia ogólnego UE o ochronie danych (RODO) ponosi 

HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, 22761 Hamburg
shopmonsieur-cuisinecom
00800 555 00 888

1.3. Konsument może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej [email protected] lub pisząc na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Der Datenschutzbeauftragte”.

1.4. Jeśli w przypadku poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usług zaufanego partnera zewnętrznego lub chcielibyśmy wykorzystać dane osobowe w celach marketingowych, informujemy konsumenta szczegółowo o zakresie takiej procedury. Podajemy również ustalone kryteria określające czas przechowywania danych. 

2. Prawa użytkownika

2.1. Użytkownik zachowuje następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

–     prawo do informacji,
–     prawo do skorygowania lub usunięcia,
–     prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania,
–     prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie,
–     prawo do przenoszenia danych. 

W celu skorzystania z praw można skontaktować się za pomocą podanych powyżej danych z podmiotem odpowiedzialnym (punkt 1.3.) lub inspektorem ochrony danych (punk 1.4.). 

2.2. Ponadto użytkownik ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych. 

3. Wycofanie zgody lub odwołanie

3.1. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją odwołać w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody wpływa na zakres dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, gdy tylko zostanie nam przekazane.

3.2. Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w oparciu o równoważenie interesów, można sprzeciwić się przetwarzaniu w takiej formie. Dzieje się tak, jeśli przetwarzanie danych nie jest szczególnie wymagane w celu realizowania warunków umowy, które zawsze przedstawiamy w niniejszym opisie funkcji. W przypadku takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w takim zakresie. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i zaprzestaniemy lub odpowiednio dostosujemy przetwarzanie danych, albo zaprezentujemy własne uzasadnione powody do niezbędnego kontynuowania przetwarzania danych. Prosimy o przesłanie sprzeciwu na adres kontaktowy lub e-mail podany w punkcie 1.3. Oczywiście użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych dla celów reklamowych i analizy danych. Użytkownik może poinformować nas o swoim sprzeciwie wobec reklamy, korzystając z danych kontaktowych podanych w rubryce Podmiot Odpowiedzialny.

4. Brak zobowiązania do udostępniania danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest również zobowiązany do udostępniania swoich danych osobowych. Jednak nieudostępnienie tych informacji może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z naszej strony internetowej lub nie będzie mógł korzystać z niej w pełnym zakresie. 

5. Gromadzenie danych osobowych w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej

5.1. W przypadku korzystania z naszej witryny w celach informacyjnych, czyli bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. W trakcie przeglądania naszej strony przez konsumenta zapisujemy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia strony i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art 6. ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

–     adres IP;
–     data i czas żądania;
–     różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT);
–     treść żądania (konkretna strona);
–     status dostępu / kod statusu HTTP;
–     strona, z której wywodzi się żądanie;
–    strony, które zostały wyświetlone przez system użytkownika poprzez naszą witrynę;
–    przesłana liczba bajtów żądanego adresu URL;
–    przeglądarka;
–    system operacyjny i jego interfejs;
–    język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane te zapisujemy na okres 7 dni w tak zwanym pliku dziennika. Po tym czasie dane zostaną usunięte. 

5.2. Dodatkowo poza wymienionymi wyżej danymi w trakcie użytkowania naszej witryny na komputerze konsumenta zostają zapisane pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe dostosowane do przeglądarki, które zostają zapisane na twardym dysku. Przesyłają one określone informacje dostawcy, który je zainstalował (w tym przypadku poprzez nas). Cookies nie mogą uruchamiać programów lub przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą do tworzenia efektywnej oferty internetowej przyjaznej dla użytkowników.

5.3. Korzystanie z cookies:

5.3.1. Ta witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie zostały poniżej objaśnione:

 • Potrzebne pliki cookie 
 • Pliki cookie do tworzenia statystyk
 • Pliki cookie do analizy preferencji klienta
 • Pliki cookie do celów marketingowych 

5.3.2. Niezbędne pliki cookie gwarantują funkcje, bez których nie można korzystać z naszych stron internetowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie jest wymagana zgoda użytkownika na korzystanie z absolutnie niezbędnych plików cookie na naszej stronie internetowej. Z tego powodu absolutnie niezbędne pliki cookie nie mogą być indywidualnie dezaktywowane lub aktywowane. 

5.3.3. Pliki cookie służące do tworzenia statystyk, analizy preferencji użytkownika oraz celów marketingowych służą do poprawy jakości naszych usług i działań marketingowych oraz są wykorzystywane wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika. 

5.3.4. Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki zgodnie z życzeniem i np. odrzucania plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie można w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji witryny. 

5.3.5. Zgoda użytkownika na wykorzystanie plików cookie do tworzenia statystyk i analizy preferencji, jak również do celów marketingowych, może zostać zmodyfikowana lub całkowicie odwołana w dowolnym momencie w sekcji ustawień plików cookie.

5.3.6. W szczególności, używane są następujące pliki cookie:

Pliki cookieEwentualnie osoba trzecia, która stosuje pliki cookieCelOkres ważności
NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE, które nie wymagają uzyskania zgody
__cfduidUżywany przez system dostarczania treści Cloudflare do identyfikacji zaufanego ruchu sieciowego29 dni
SRVNAMEPozwala na dystrybucję obciążenia na różne serwery. Wybrany serwer jest zapisywany za pomocą pliku cookie, dzięki czemu podczas następnej wizyty nastąpi automatyczna dystrybucja obciążenia.Session
fe_typo_userZachowuje stan użytkownika dla wszystkich żądań strony.1 dzień
CookieConsentPrzechowuje status zatwierdzania plików cookie przez użytkownika na aktualnej domenie.365 dni
cf_ob_infoJest używany do wykrywania, czy strona jest niedostępna w przypadku aktualizacji treści – plik cookie umożliwia stronie internetowej zaprezentowanie odwiedzającemu powiadomienia o danym problemie.1 dzień
cf_use_obJest używany do wykrywania, czy strona jest niedostępna w przypadku aktualizacji treści – plik cookie umożliwia stronie internetowej zaprezentowanie odwiedzającemu powiadomienia o danym problemie.1 dzień
JSESSIONIDhowuje stan użytkownika dla wszystkich żądań strony.Session
Pliki cookie, które wymagają uzyskania zgody
cookieuseridPrzechowuje status zatwierdzania plików cookie przez użytkownika na aktualnej domenie.365 dni
_gaGoogleRejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.2-letnia
_gidGoogleRejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.1 dzień
_gatGoogleRejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.2-letnia

 

6. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

6.1. Przy nawiązaniu kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną zostają zapisane przekazane przez Państwa dane (e-mail oraz ewentualnie nazwisko, numer telefonu i wiadomość) w celu odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane, których dalsze przechowywanie nie jest potrzebne lub ograniczamy zakres ich przetwarzania, jeśli istnieją ku temu przesłanki prawne. 

6.2. Dane te są przez nas przetwarzane, by zaoferować konsumentowi żądaną usługę. Przetwarzanie danych opiera się na warunkach umownych (art. 6 pkt. 1 zdanie 1 lit. b RODO) w zakresie pytań związanym z Państwa zakupem w naszym sklepie z akcesoriami MC. W celu obsługi klienta w pozostałym zakresie i odpowiedzi na pytania przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO), ponieważ umożliwia zadowalającą obsługę klienta. 

7. Kontaktowanie się przez czat online

7.1 Aby móc w miarę możliwości w jak najmniej skomplikowany sposób odpowiedzieć na pytania pojawiające się w ramach odwiedzania naszej strony internetowej, oferujemy możliwość kontaktowania się z nami przez czat online. W przypadku kontaktowania się w ten sposób udostępnione przez użytkownika w trakcie rozmowy dane (informacje, ew. nazwisko i adres e-mail lub numer telefonu, o ile zostaną one nam przekazane) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania. Usuwamy dane, których dalsze przechowywanie nie jest potrzebne lub ograniczamy zakres ich przetwarzania (normalnie po załatwieniu sprawy), jeśli istnieją ku temu przesłanki prawne. 

7.2 Te dane będą przez nas przetwarzane w celu umożliwienia w miarę możliwości jak najmniej skomplikowanego załatwienia sprawy użytkownika. Przetwarzanie danych opiera się na warunkach umownych (art. 6 pkt. 1 zdanie 1 lit. b RODO) w zakresie pytań związanym z Państwa zakupem w naszym sklepie z akcesoriami MC. W celu obsługi klienta w pozostałym zakresie i odpowiedzi na ogólne pytania przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszych wyżej wymienionych uzasadnionych interesów (art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO), ponieważ umożliwia zadowalającą obsługę klienta. 

7.3 Oprócz wymienionych w punkcie 6.1. danych rejestrujemy i zapisujemy pliki logowania oraz przebiegi czatów, aby w ten sposób móc zagwarantować techniczne bezpieczeństwo i działanie czatu online. Te dane zostaną przez nas usunięte, jeżeli ich przechowywanie nie będzie już potrzebne. Przetwarzanie danych realizowane jest w oparciu o nasze uzasadnione interesy odnośnie zapewnienia bezusterkowego i bezpiecznego działania i tym samym na bazie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f ROD. 

7.4 Za obsługę czatu online odpowiedzialny jest operator, z którym zawarliśmy odpowiednią umowę przetwarzania danych. Dane użytkowników przetwarzane są na terenie UE. 

8.Założenie konta użytkownika na stronie internetowej

Konto użytkownika można utworzyć w aplikacji MC, na stronie internetowej www.monsieur-cuisine.com oraz przez Monsieur Cuisine Connect. Zarejestrowany użytkownik może bezpłatnie korzystać z następujących funkcji: 

 • Wybieranie synchronizacji ulubionych przepisów 
 • Dodawanie zdjęć do samodzielnie stworzonych przepisów i ich publikowanie 
 • Komentowanie przepisów innych użytkowników
 • Dostęp do książek kucharskich z możliwością ich pobierania i drukowania (możliwe tylko na stronie internetowej)
 • Tworzenie list zakupów (możliwe tylko w aplikacji MC), brak synchronizacji z kontem użytkownika) 
 • Synchronizacja kont użytkownika między aplikacją MC, stroną internetową MC i MC Connect 

Przy zakładaniu konta użytkownika w aplikacji lub na stronie internetowej gromadzimy następujące dane: 

 • Nazwa użytkownika
 • Adres e-mail
 • Hasło 
 • Automatycznie przydzielony numer identyfikacyjny użytkownika

Użytkownik może dodatkowo udzielać następujących dobrowolnych informacji: 

 • zdjęcie profilowe,
 • używany typ urządzenia,
 • samodzielnie opracowane przepisy (tylko na stronie internetowej)
 • własne zdjęcia do przepisu (tylko na stronie internetowej) 
 • komentarze (opcjonalnie).

Dane są pobierane w celu umożliwienia korzystania z wyżej wymienionych funkcji.

Hasło i adres e-mail użytkownika nie są dostępne do wglądu osób trzecich i nie zostaną przekazane osobom trzecim. Adresu e-mail używamy poza tym:  

 • do rozwiązywania problemów związanych z kontem użytkownika. 
 • do informowania użytkownika o wszelkich zmianach w warunkach użytkowania lub, w razie potrzeby, do informowania użytkownika o zmianach w polityce prywatności.

Wgląd w wybrane przez użytkownika ulubione przepisy ma wyłącznie użytkownik. Wstawione i opracowane przez użytkownika przepisy oraz komentarze mogą oglądać osoby trzecie przy użyciu nazwy/nicka i ewentualnie dodanego zdjęcia profilowego. 

Gromadzenie i przetwarzanie tych danych opiera się na umowie korzystania zawartej przy tworzeniu konta użytkowania i tym samym na art. 6 I zdanie 1 lit. b RODO. 

Dane przetwarzane są przez następujące kategorie usługodawców:

 

 • •    Usługodawca odpowiedzialny za hosting i eksploatację infrastruktury
 • •    Usługodawca odpowiedzialny za wsparcie, redagowanie treści i opiekę nad kontami użytkowników
 • •    Usługodawca odpowiedzialny za administrowanie systemami
 • •    Usługodawca odpowiedzialny za hosting poczty e-mail 

Dane przetwarzane są wyłącznie na serwerach zlokalizowanych na terenie UE.

Dane są zapisane do momentu usunięcia konta. Użytkownik może usunąć swoje konto użytkownika w całości i w każdym momencie w zakładce „Mój profil” na stronie internetowej www.monsieur-cuisine.com lub w „strefie profilowej” aplikacji.   

W przypadku usuwania konta użytkownika w wyżej opisany sposób utworzone dotąd przez użytkownika komentarze i przepisy staną się anonimowe, ale będą nadal dostępne dla innych odwiedzających stronę internetową oraz w aplikacji MC. W przypadku życzenia kompletnego usunięcia wstawionych przez użytkownika komentarzy i przepisów prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie w swojej wiadomości e-mail wysyłanej na adres [email protected] W takiej sytuacji usuniemy całkowicie przepisy i komentarze użytkownika.     

9. Synchronizacja dobrowolnych danych z MCC

Po podłączeniu Monsieur Cuisine Connect do Internetu i zalogowaniu się do konta użytkownika konto użytkownika jest synchronizowane, tzn. ulubione przepisy zapisane w profilu na stronie internetowej MC są porównywane z danymi użytkownika zapisanymi już w MCC i dostosowywane tam do dalszego wykorzystania w MCC. 

Przetwarzanie tych danych jest przeprowadzane w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy użytkowania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez okres, który jest konieczny do osiągnięcia celu przetwarzania lub jeśli jest to przewidziane w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub innych przepisach prawa, którym podlegamy. W przypadku przedawnienia celu przetwarzania lub wygaśnięcia czasu zapisu zgodnym z europejskimi organami ustawodawczymi i wykonawczymi lub innymi odpowiedzialnymi ustawodawcami dane osobowe są blokowane lub usuwane odpowiednio do przepisów ustawowych. 

11. Mailchimp oraz Amazon Simple Mail 

Właściciele kont użytkownika otrzymują od nas tzw. e-maile transakcyjne. Są to wiadomości e-mail, w których oferujemy im możliwość zweryfikowania adresu e-mail w celach związanych z „double-opt-in”, wysłania linku do zresetowania hasła za pośrednictwem funkcji „Nie pamiętasz hasła?” oraz otrzymania informacji o zmianach w warunkach użytkowania.

E-maile transakcyjne są wysyłane za pośrednictwem usług Mailchimp oraz „Amazon Simple Email Service” z USA. Wysyłka za pośrednictwem specjalistycznych usługodawców jest konieczna w celu zagwarantowania dostarczenia wiadomości e-mail na adresy przypisane do kont użytkowników oraz – jeśli to możliwe – ograniczenia prawdopodobieństwa, że wiadomości te zostaną uznane za „Spam” przez dostawcę poczty elektronicznej użytkownika. Z obydwoma usługodawcami zawarliśmy umowę przetwarzania danych w myśl art. 28 RODO. Stosowny poziom ochrony danych gwarantuje zastosowanie standardowych klauzul umownych UE. Szczególnie w przypadku e-maili transakcyjnych ważne jest dla nas, aby docierały one do użytkowników (np. ze względu na wymóg wprowadzenia opcji „double-opt-in”). Normalna wysyłka za pośrednictwem np. funkcji skryptów PHP serwera internetowego nie stanowi porównywalnej alternatywny. W odniesieniu do normalnej potrzeby ochrony danych uznajemy poziom ochrony w przypadku e-maili transakcyjnych za stosowny w odniesieniu do standardowych klauzul umownych UE, w związku z czym nie wymagają one wyrażenia zgody. 

Podstawą prawną wysyłania e-maili transakcyjnych jest art. 6 punkt 1 lit. b RODO.

12. Wtyczki mediów społecznościowych

Na stronie internetowej znajdują się odnośniki do naszego profilu na platformach następujących mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube (Google). Na naszej stronie poprzez odnośniki nie zostaje nawiązane połączenie z serwerami Facebook, Twitter, Instagram lub YouTube. Kliknięcie linku powoduje jednak przekierowanie do danego dostawcy. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie dane są przetwarzane przez tych dostawców. Szczegółowe informacje są dostępne bezpośrednio u dostawcy – linki do istotnych zasad ochrony danych znajdują się na stronach:

www.facebook.com/about/privacy
help.instagram.com/519522125107875
https://policies.google.com/privacy?hl=de

13. Przyciski udostępniające treści (share buttons)

Na naszej stronie oferujemy możliwość dzielenia się wpisami na platformach mediów społecznościowych (szczególnie: Facebook). Dzielenie polega na przesłaniu danych na zewnętrzny link – przyciski udostępniające na naszej stronie nie powodują nawiązania połączenia z serwerem Facebook. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych żadne dane nie są automatycznie przesyłane do portali społecznościowych. Dopiero po aktywnym kliknięciu odpowiedniego przycisku przeglądarka internetowa nawiązuje połączenie z serwerami Facebooka, tzn. klikając odpowiedni przycisk, użytkownik wyraża zgodę na nawiązanie przez przeglądarkę połączenia z serwerami Facebooka i przesłanie danych o użytkowaniu do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej. 

Facebook zapisuje zebrane dane Użytkownika w formie profilu użytkowania i stosuje je w celu reklamy, badania rynku i/lub dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Tego typu analiza odbywa się w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników), żeby prezentować reklamy dostosowane do potrzeb i informować innych użytkowników mediów społecznościowych o Państwa aktywności na naszej stronie. Można sprzeciwić się tworzeniu profilu użytkownika, jednak w tym celu muszą Państwo zwrócić się do Facebooka. Przycisk Share daje Użytkownikowi możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. 

Dane te są przekazywane niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na Facebooku i jest tam zalogowany. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, zebrane od Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta u dostawcy wtyczki. Zalecamy regularne wylogowywanie się po korzystaniu z sieci społecznościowej, ale szczególnie przed użyciem przycisków udostępniających, ponieważ pomoże to uniknąć przypisania do Państwa profilu u dostawcy wtyczki. 

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez Facebook dostępne są w oświadczeniu o ochronie danych. 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;

www.facebook.com/policy.php; więcej informacji dotyczących gromadzenia danych: www.facebook.com/help/186325668085084, 

www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other oraz www.facebook.com/about/privacy/your-info;

Osadzanie ma miejsce na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 punkt 1 zdanie 1 lit. a RODO, o ile została ona wyrażona poprzez kliknięcie ikony. Prosimy mieć na uwadze, że osadzania wielu wtyczek mediów społecznościowych powoduje, że dane mogą być przetwarzane poza UE czy EWG. Zgoda wyrażona za pośrednictwem kliknięcia przycisku stanowi również zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 punkt 1 zdanie 1 lit. a RODO dotyczącą przetwarzania danych w USA przez usługodawcę Facebook. USA jest uznawane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości za państwo z wystarczającym poziomem ochrony danych w odniesieniu do standardów UE W szczególności zachodzi ryzyko, że może mieć miejsce przetwarzanie danych użytkownika przez władze USA do celów kontroli i nadzoru, w tym również bez możliwości dochodzenia swoich roszczeń przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy już sobie przetwarzania danych osobowych za pomocą wtyczek mediów społecznościowych, może zablokować dalsze przetwarzanie, nie klikając już więcej ikony czy symbolu danych wtyczek mediów społecznościowych. 

14. Osadzone materiały wideo YouTube

14.1. Osadziliśmy na naszej witrynie materiały wideo YouTube, które zapisane są na stronie www.YouTube.com i które można odtworzyć bezpośrednio na naszej stronie. Są one osadzone w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, co oznacza, że żadne z danych użytkownika nie zostaną przekazane YouTube, jeśli nie odtwarza on materiałów wideo. Dopiero przy odtwarzaniu materiałów zostają przesłane dane wymienione w punkcie 2. Nie mamy wpływu na przesyłanie danych.

14.2. Odtwarzanie materiałów wideo powoduje, że YouTube otrzymuje informację o wyświetleniu przez użytkownika danej podstrony na naszej witrynie. Dodatkowo przekazywane są następujące dane 

– adres IP,
– data i czas żądania,
– różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT),
– treść żądania (konkretna strona),
– status dostępu / kod statusu HTTP,
– przesłana ilość danych,
–strona, z której wywodzi się żądanie,
– przeglądarka,
– system operacyjny i jego interfejs,
– język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dzieje się tak bez względu na to, czy dostępne jest konto użytkownika na platformie YouTube, na którym są Państwo zalogowani czy brak takiego konta. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania profilu na platformie YouTube, należy wylogować się przed uruchomieniem przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane w formie profilu użytkowania i stosuje je w celu reklamy, badania rynku i/lub dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Tego typu analiza odbywa się w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników), żeby tworzyć reklamy dostosowane do potrzeb i informować innych użytkowników mediów społecznościowych o Państwa aktywności na naszej stronie. Można sprzeciwić się tworzeniu profilu użytkownika, jednak w tym celu muszą Państwo zwrócić się do YouTube.

14.3. Osadzanie ma miejsce na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 punkt 1 zdanie 1 lit. a RODO, o ile została ona wyrażona poprzez kliknięcie ikony. Prosimy mieć na uwadze, że osadzania wielu wtyczek mediów społecznościowych powoduje, że dane mogą być przetwarzane poza UE czy EWG. Zgoda wyrażona za pośrednictwem kliknięcia przycisku stanowi również zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 punkt 1 zdanie 1 lit. a RODO dotyczącą przetwarzania danych w USA przez usługodawcę Facebook. USA jest uznawane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości za państwo z wystarczającym poziomem ochrony danych w odniesieniu do standardów UE W szczególności zachodzi ryzyko, że może mieć miejsce przetwarzanie danych użytkownika przez władze USA do celów kontroli i nadzoru, w tym również bez możliwości dochodzenia swoich roszczeń przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy już sobie przetwarzania danych osobowych za pomocą wtyczek mediów społecznościowych, może zablokować dalsze przetwarzanie, nie klikając już więcej ikony czy symbolu danych wtyczek mediów społecznościowych

14.4. Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube dostępne są w oświadczeniu o ochronie danych. Zawarte są w nim również dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

15. Korzystanie z Google Analytics

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub mobilnym urządzeniu końcowym umożliwiające analizę używania witryny. Informacje o używaniu tej witryny (w tym adres IP użytkownika) wygenerowane przez plik cookie są przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP („anonimowe IP”). W związku z tym IP użytkownika jest skracane przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przekazany w pełnej formie na serwer w Stanach Zjednoczonych, a następnie skrócony.

Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, w szczególności funkcji raportów Google Analytics dotyczących wyników według charakterystyki demograficznej i zainteresowań. Dzięki Google Analytics Demographics i raportowaniu zainteresowań (Interest Reporting) możemy wykorzystywać dane z reklam Google opartych na zainteresowaniach i/lub dane osób trzecich dotyczące naszych odbiorców reklamy (np. wiek, płeć i zainteresowania) w połączeniu z Google Analytics do ukierunkowanych i zoptymalizowanych działań reklamowych, strategii i treści na naszej stronie internetowej.

Firma Google będzie przekazywać te informacje także stronom trzecim, o ile jest to prawnie dozwolone lub takie strony trzecie będą przetwarzać dane na zlecenie firmy Google. Nie wyklucza się również kontroli przeprowadzanej przez władze USA.

Następujące typy danych są przetwarzane przez Google:

 • Oznaczenie online (w tym oznaczenie plików cookie)
 • Adres IP
 • Data i godzina wizyty
 • Dane dot. użytkowania
 • Ścieżka kliknięć
 • Aktualizacja aplikacji
 • Informacje dot. przeglądarki
 • Informacje dot. urządzenia
 • Wsparcie JavaScript
 • Odwiedzane strony
 • Odsyłacz URL
 • Pobrane
 • Wersja Flash
 • Informacje dot. lokalizacji
 • Interakcje widżetowe 

Ponadto bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzanych informacji można znaleźć pod adresem www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz pod adresem privacy.google.com/businesses/adsservices/.

Poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce można wykluczyć używanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Mogą Państwo również zrezygnować z funkcji śledzenia Google Analytics na przyszłość, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out dla swojej obecnej przeglądarki internetowej: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

Mogą Państwo również uniemożliwić ustawienie plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach plików cookie.

Adres IP, który Państwa przeglądarka przekazuje w ramach Google Analytics, nie jest powiązany z innymi danymi z zasobów Google.

Podstawą prawną dla opisanego powyżej przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda i tym samym art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe zostają przesłane do USA, podstawę prawną do odpowiedniej zgody stanowi art. 49 I zdanie 1 lit a RODO. Prosimy mieć na uwadze następujące kwestie: USA jest uznawane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości za państwo z wystarczającym poziomem ochrony danych w odniesieniu do standardów UE W szczególności zachodzi ryzyko, że może mieć miejsce przetwarzanie danych użytkownika przez władze USA do celów kontroli i nadzoru, w tym również bez możliwości dochodzenia swoich roszczeń przez użytkownika. Zgoda użytkownika na przekazywanie danych poza UE czy EWG może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wybranie opcji „Korzystaj wyłącznie z niezbędnych plików cookie” w ustawieniach plików cookie.

Poprzez integrację Google Analytics dążymy do tego, aby analizować i reagować na zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, a także sprawdzać i optymalizować skuteczność działań reklamowych, które umieszczamy w Internecie. Pozwala nam to na ciągłe doskonalenie naszej oferty.

Informacje dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Bar-row St, Dublin, D04 E5W5, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/de.html, Przegląd informacji dotyczących ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także Polityka prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Strona ta korzysta również z Google Analytics do analizy krzyżowej przepływów odwiedzających, która odbywa się za pomocą identyfikatora użytkownika. W sekcji „Moje dane”, „Dane osobowe” można wyłączyć analizę krzyżową korzystania z konta Google. 

16. Profile mediów społecznościowych

Prowadzimy profil firmowy w niektórych sieciach społecznościowych, jak opisano poniżej, w celu ułatwienia komunikacji z użytkownikami i zainteresowanymi stronami oraz w celu zapewnienia dalszych informacji lub treści.

Prosimy mieść na uwadze, że dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane również poza obszarem Unii Europejskiej. Może to wiązać się z zagrożeniami dla użytkowników, np. może być utrudnione egzekwowanie praw użytkowników.

W przypadku przekazania nam przez użytkowników wiadomości lub komentarzy dotyczących profilów przetwarzamy ich dane osobowe w celu umożliwienia komunikacji. Stanowi to prawnie uzasadniony interes; podstawą prawną jest art. 6 ust. (1) 1 lit. f RODO. Inne zapisywanie danych dotyczących komunikacji poza tymi sieciami nie ma miejsca z naszej strony.

Obowiązują warunki handlowe dostawców tych platform. Prosimy mieć na uwadze, że nie możemy przekazywać żadnych innych informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez tych dostawców w trakcie odwiedzin witryn wymienionych powyżej sieci społecznościowych. W przypadku ewentualnej potrzeby pomocy można oczywiście kontaktować się bezpośrednio z nami.

Przetwarzane rodzaje danych: dane kontaktowe (np. adres e-mail, numery telefoniczne), dane dotyczące treści (np. informacje wpisane do formularzy online), dane użytkowe (np. odwiedzone strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu), metadane i dane dotyczące komunikacji (np. informacje dotyczące urządzeń, adresy IP).

Właściwe osoby: użytkownicy (np. osoby odwiedzające stronę internetową, użytkownicy usług online).

Cele przetwarzania: zapytania kontaktowe i komunikacja, informacja zwrotna (np. gromadzenie informacji zwrotnych przez formularz online), marketing.

Podstawy prawne: Uprawnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f. RODO).

Zaangażowane usługi i zaangażowani dostawcy usług:

• Instagram: Sieć społecznościowa; dostawca usług: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, spółka-matka: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; strona internetowa: www.instagram.com; Oświadczenie o ochronie danych: instagram.com/about/legal/privacy.

• YouTube: Sieć społecznościowa i platforma wideo; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka-matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; oświadczenie o ochronie danych: policies.google.com/privacy; Możliwość odwołania się (Opt-Out): adssettings.google.com/authenticated.

• Facebook:  Nasze osobne oświadczenie o ochronie danych dla fanpage'u MC-Cuisine znajduje się tutaj: https://www.monsieur-cuisine.com/de/service/1ef272d5822aeef/

17. Aktualna wersja i zmiana tych informacji o ochronie danych

To jest wersja 1.4 informacji o ochronie danych strony internetowej MC. Ciągle rozwijamy witrynę MC, by móc udostępnić Państwu coraz lepszą usługę. Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych będą stale aktualizowane w koniecznym zakresie. Prosimy o regularne sprawdzanie treści naszych informacji o ochronie danych osobowych. Dostosowujemy informacje o ochronie danych osobowych, gdy tylko konieczne są zmiany w przetwarzaniu przez nas danych. Poinformujemy Państwa, gdy tylko zmiany będą wymagały współpracy z Państwa strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

 

 


Warunki użytkowania

Warunki użytkowania dla strony internetowej www.monsieur-cuisine.com i strefy użytkownika (strona internetowa, aplikacja, Monsieur Cuisine Connect)

 

1. Zakres obowiązywania warunków użytkowania

Poniższe warunki użytkowania obowiązują dla a.) oferowanej przez spółkę HOYER Handel GmbH, Tasköprüstraße 3, D-22761 Hamburg, (zwaną dalej HOYER Handel) strony internetowej, www.monsieur-cuisine.com, aplikacji MC oraz robota kuchennego MCc oraz treści i usług dostępnych bez zarejestrowania;b.) oferowanej przez firmę HOYER i dostępnej po zarejestrowaniu strefy użytkownika oraz oferowanych tam treści i usług. Te ogólne warunki użytkowania mogą w pojedynczych przypadkach zostać zastąpione innymi warunkami (np. warunkami udziału w konkursach). W odniesieniu do zamówień produktów w sklepie z akcesoriami Monsieur Cuisine obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe dotyczące sklepu z akcesoriami. Rozpoczęcie użytkowania oznacza akceptację obowiązywania niniejszych warunków użytkowania w aktualnym brzmieniu. Zarejestrowanych użytkowników obowiązują warunki użytkowania w brzmieniu z chwili rejestracji. 

 

2. Prawo autorskie i inne prawa ochronne

Zawartość obszaru dostępnego bez zarejestrowania (punkt 1a) oraz strefy użytkownika (punkt 1b), w szczególności rysunki, zdjęcia, dźwięki, filmy, skrypty i teksty oraz ich aranżacja na stronie internetowej, podlega ochronie prawa autorskiego i innych praw ochronnych. Prawem autorskim chronione są w szczególności publikowane przepisy oraz zbiory przepisów i książki kucharskie. Można je jednak pobrać w formie pliku PDF i ewentualnie wydrukować do użytku prywatnego. Spółka HOYER Handel udziela użytkownikowi niewyłącznych, niepodlegających dalszym licencjom, nieograniczonych miejscowo i czasowo praw użytkowania w poniższym zakresie w odniesieniu do publikowanych przepisów. Użytkownik może pobierać i w nieograniczonym zakresie powielać te przepisy do celów prywatnych. Użytkownik może bezpłatnie w wyżej wymienionym zakresie przekazywać przepisy w osobistym kręgu znajomych i krewnych do użytku prywatnego. Zabronione jest użytkowanie wykraczające poza wyżej wymieniony zakres. W szczególności wykluczone jest wykorzystanie przepisów w celach komercyjnych.  Zawartość obszaru dostępnego bez rejestracji (punkt 1a) oraz strefy użytkownika (punkt 1b) nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych, handlowych i (lub) publicznych, w szczególności nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana stronom trzecim. Nie można usuwać zawartych wskazówek dotyczących chronionych praw. O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe podlegają ochronie na korzyść spółki HOYER Handel GmbH lub innego licencjodawcy. Dotyczy to w szczególności znaków towarowych, logo i emblematów. 

 

3. Przyznanie praw w związku z przesyłkami, własnymi wpisami, zwłaszcza przepisami

Publikacje i (lub) przesyłki (propozycje, pomysły, przepisy i inna zawartość przesyłana spółce HOYER Handel albo samodzielnie wstawiana na stronie: www.monsieur-cousine.com po rejestracji) uważa się za przekazane nie na zasadzie tajemnicy, więc spółka HOYER Handel nie ma obowiązku zachowania wobec nich poufności.Spółka HOYER Handel jest usługodawcą w myśl § 7 I niemieckiej ustawy o mediach TMG. Za własną zawartość udostępnioną w ramach oferty spółka HOYER ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami poniższego punktu 8. Spółka HOYER Handel nie przywłaszcza sobie treści publikowanych przez użytkowników. Według przepisów prawa spółka HOYER Handel nie jest zobowiązana sprawdzać zgodności z prawem treści publikowanych przez użytkowników oraz weryfikować ich pod względem naruszeń prawa. Użytkownik udziela spółce HOYER Handel czasowo i miejscowo nieograniczonego prawa do ewentualnego przetwarzania wstawionych przez niego wpisów oraz udostępniania ich publicznie na stronie internetowej www.monsieur-cousine.com oraz strefy użytkownika dostępnej również z poziomu aplikacji oraz MCc. Użytkownik wyraża zgodę na pozwolenie przez spółkę Hoyer innym użytkownikom na pobieranie wstawionych przez niego przepisów do prywatnych celów w formie plików PDF, powielania ich w nieograniczonym zakresie oraz przekazywania bezpłatnie w wyżej wymienionym zakresie w kręgu osobistych znajomych i krewnych. Użytkownik zapewnia, że żadne przesłane treści/publikacje nie naruszają żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, sfery prywatnej albo innych praw osobowych bądź praw własności intelektualnej. Użytkownik zwalnia spółkę HOYER Handel ze wszystkich roszczeń stron trzecich w tym zakresie oraz odpowiednich kosztów zastępstwa prawnego. 

 

4. Niedopuszczalne postępowanie użytkowników

Użytkownikom obszaru dostępnego bez zarejestrowania (punkt 1a) oraz strefy użytkownika (punkt 1b) zabrania się

 • wyrządzania szkód osobowych i naruszania dóbr osobistych podczas korzystania;
 • naruszania dobrych obyczajów poprzez swój sposób użytkowania;
 • wstawiania lub w inny sposób udostępniania treści oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, obraźliwych, pornograficznych, promujących przemoc lub naruszających prywatność;
 • naruszania praw ochronnych i autorskich lub pozostałych praw własności oraz promowania towarów lub usług;
 • wnioskowania o środki pieniężne.

Działania użytkownika mające na celu uczynienie witryny niesprawną albo przynajmniej utrudnienie jej użytkowania są zabronione i mogą być przedmiotem postępowania cywilnego lub karnego. Użytkownikowi zakazuje się rejestrować strony trzecie bez ich wiedzy i wyraźnej zgody do newslettera, konkursów itd. W przypadku naruszenia przez użytkownika wymienionych powyżej zasad postępowania spółka HOYER Handel ma prawo do zablokowania obszaru dostępnego bez zarejestrowania (punkt 1a) i/lub strefy użytkownika (punkt 1b) w każdym momencie.   

5. Rejestrowanie do konta użytkownika   

W obszarze użytkowania dostępnym po zarejestrowaniu oferujemy m.in. następujące funkcjonalności:

 • wybieranie ulubionych przepisów, 
 • umieszczanie zdjęć i publikowanie samodzielnie opracowanych przepisów (możliwe tylko na stronie internetowej), 
 • komentowanie przepisów innych użytkowników,
 • dostęp, 
 • tworzenie list zakupów (funkcja dostępna tylko w aplikacji),
 • bezpłatne pobieranie książek kucharskich Monsieur Cuisine (możliwe tylko z poziomu strony internetowej),
 • synchronizacja kont użytkownika między aplikacją MC, stroną internetową MC i MC Connect. 

Aby móc korzystać z funkcji, użytkownik musi się zarejestrować za pomocą dowolnej nazwy użytkownika i adresu e-mail. Użytkownik może dodatkowo wstawić profil/zdjęcie oraz podać typ użytkowanej przez siebie maszyny.Po zakończeniu rejestracji użytkownik otrzymuje automatycznie wiadomość e-mail. W wiadomości podany jest link, umożliwiający zakończenie rejestracji konta użytkownika.  Po potwierdzeniu następuje utworzenie konta użytkownika. Po założeniu konta użytkownik może m.in. wstawiać komentarze i wystawiać oceny oraz wstawiać i komentować własne przepisy ze zdjęciami. Może on też zapisywać swoje ulubione przepisy na swoim profilu. Aplikacja MC-Cuisine oferuje dodatkowo możliwość tworzenia list zakupów.  Należy przy tym uwzględniać wyżej wymienione postanowienia dotyczące postępowania użytkowników. Spółka HOYER Handel ma prawo w każdym czasie według własnego uznania usunąć pojedyncze wpisy użytkowników lub ich części. Niezależnie od wyżej wymienionego prawa spółka HOYER usunie treści, które stanowią zakazane działania użytkownika zgodnie z punktem 4. W tym rozumieniu są to również oprogramowanie i pozostałe pliki oraz odniesienia do innych treści. Nie jest jednak zasadne roszczenie użytkownika dotyczące takiego działania, również w związku z wpisami stron trzecich. 

 

6. Zamówienia w sklepie internetowym

Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym z akcesoriami, należy podać wszystkie dane wymagane do złożenia zmówienia (np. nazwisko, adres, wiek, dane dotyczące płatności, numer telefonu).  

 

7. Warunki udziału w konkursach

W witrynie www.monsieur-cuisine.com lub w obszarze użytkowania użytkowników zachęca się od czasu do czasu do udziału w konkursach. Udział w nich podlega następującym ogólnym warunkom: Wykluczone jest wkroczenie na drogę prawną.  Płatności nie można regulować gotówką. Pracownicy spółki HOYER Handel GmbH oraz ich krewni są wykluczeni z udziału w konkursach. Dozwolony jest tylko osobisty udział w konkursie. Wyklucza się w szczególności udział za pośrednictwem przedsiębiorstw oferujących usługi z zakresu konkursów. Te warunki mogą w pojedynczych przypadkach zostać zmodyfikowane lub zastąpione przez inne specjalne warunki udziału. Te specjalne warunki udziału mają wtedy pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami udziału. 

 

8. Odpowiedzialność

Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za swoje postępowanie w związku z obszarem dostępnym bez zarejestrowania (punkt 1a) oraz strefą użytkownika (punkt 1b). Spółka HOYER Handel będzie regularnie obsługiwać i konserwować tę witrynę oraz strefę użytkownika. Spółka HOYER Handel nie może jednak zagwarantować stałej dostępności witryny i strefy użytkownika oraz poprawności widniejących na niej informacji. Spółka HOYER Handel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Ponadto spółka HOYER Handel ponosi odpowiedzialność za rażące naruszenie obowiązków, których należyte wypełnienie umożliwia realizację umowy, a których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy oraz na których terminowym wypełnieniu polega konsument. W ostatnim przypadku odpowiedzialność spółki HOYER Handel ograniczona jest jednak tylko do przewidywalnych i typowych dla umowy szkód. Spółka HOYER Handel nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania obowiązków innych niż wymienione powyżej. Wyżej wymienione wyłączenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku narażenia na utratę życia, zdrowia i obrażenia ciała. Według aktualnego stanu techniki nie można zapewnić wolnego od błędów i (lub) możliwego w każdym czasie przesyłu danych za pośrednictwem Internetu. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do naszych przedstawicieli prawnych i osób upoważnionych. Nie ma to wpływu na odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt. 

 

9. Łącza/treści stron trzecich

Obszar dostępny bez rejestracji (punkt 1a) oraz strefa użytkownika (punkt 1b) zawierają odniesienia do witryn (łącza). Są one udostępniane tylko jako oferta usług dla użytkownika. W przypadku korzystania z takiego odniesienia użytkownik opuszcza witrynę Monsieur Cuisine, aplikację lub strefę użytkownika. Korzystanie z łączy następuje na własne ryzyko. Spółka HOYER Handel nie może sprawdzić wszystkich witryn innych przedsiębiorstw i nie ma wpływu na ich treści. Spółka HOYER Handel nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za ich zawartość oraz nie identyfikuje się z nimi.  

 

10. Zmiany witryny oraz warunków użytkowania

Spółka HOYER Handel ma prawo zmieniać zawartość i konstrukcję witryny oraz strefy użytkownika. To samo dotyczy warunków użytkowania. Zmiany warunków użytkowania są skuteczne w odniesieniu do zarejestrowanych użytkowników, jeśli zostały zakomunikowane w wiadomości e-mail co najmniej cztery tygodnie wcześniej oraz zaakceptowane przez użytkownika. Zakomunikowane zmiany uważa się za zaakceptowane, jeśli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec nich w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia. Sprzeciw można wysłać pocztą lub w wiadomości e-mail na adres wskazany w stopce oraz uważa się go za terminowy, jeśli zostanie wysłany w określonym terminie. Spółka HOYER Handel w wiadomości e-mail, w której powiadomi o zmianach, zwróci szczególną uwagę na znaczenie terminu oraz konsekwencje milczenia. Konsekwencje (zgoda poprzez milczenie) następują tylko wtedy, gdy wyżej wymienione informacje zostaną rzeczywiście udzielone.  

 

11. Czas trwania umowy korzystania i wypowiedzenie/usunięcie konta użytkownika

Zarejestrowany użytkownik może w każdym momencie i bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz bez podania powodu wypowiedzieć umowę poprzez użycie „funkcji usunięcia profilu” w zakładce „Mój profil” w witrynie lub w aplikacji. Alternatywnie konto użytkownika można również usunąć, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] Spółka HOYER Handel ma prawo należycie zakończyć umowę o użytkowanie z zarejestrowanym użytkownikiem bez podawania przyczyn z zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia.Nie ogranicza to prawa do nadzwyczajnego rozwiązania z ważnego powodu, w szczególności w wyniku znaczącego lub wielokrotnego naruszenia niniejszych warunków użytkowania. Obowiązuje § 314 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB.